โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

คลินิกประกันสังคม เปิดให้บริการ

 • ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. 
 • เริ่ม 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
  หากผู้ประกันตน สิทธิ์ รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 
 • เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ  สามารถเข้ามารับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร.055-909-888 หรือ Line@ คลิ๊ก :  https://lin.ee/gnSwwqc
"เรียบง่าย ได้มาตรฐาน 
ราคาปานกลาง บริการประทับใจ"

///////////

 การบริการ

 • บริการหลัก (main service) ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม( กาย จิต สังคม อารมณ์) แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ข้างเคียงในระดับทุติยภูมิ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
 • การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการออกหน่วยปฐมพยาบาล
 • เป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรทางสาธารณสุข ละหน่วยงานอื่นๆ
 • เป็นแหล่งฝึกอบรม ทักษะความรู้
 • เป็นแหล่งฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาบนอก
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com