โรงพยาบาลพีรเวช

โรงพยาบาลพีรเวช
55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพีรเวช

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 แนวคิดของผู้บริหาร
        ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อายุเฉลี่ย  70-80 ปีได้รับประสบการณ์ รับรู้เกี่ยวกับการแก่,การเจ็บ,และการตายของผู้ป่วย จำนวนมาก รู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตลอดจนจิตใจของผู้สูงอายุและลูกหลานที่เป็นผู้ให้การดูแล จึงมีความคิดที่จะสร้างโรงพยาบาล และศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
 
        ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ประมาณ 6ล้านคนอนาคตคาดว่าอีก15 ปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากกว่า 12 ล้านคน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ซึ่งเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ,ครอบครัวลูกหลานถึงวันหนึ่งควรจะได้รับการดูแล ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
 
        โครงการโรงพยาบาลพีรเวช และศูนย์สุขภาพศตวรรษ (มุ่งหวังให้คนมีอายุถึง100ปี) จึงได้เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายองค์กรธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นตัวอย่างองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหวังด้านธุรกิจเป็นอันดับรอง
 
        บุคคลจะมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขควรจะประกอบด้วย
 
1.สุขภาพจิตที่ดี(คิดดี พูดดี ทำดี)
2.สุขภาพกายที่ดี  อาหารที่เหมาะสม,อากาศดี,การออกกำลังกายและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม
3.ครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นคนดี ทำดี ลูกหลานต้องดีแน่ๆ
      พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่อย่างมีความสุข ลูกหลานมีความสุขแน่ๆ
      ถ้าอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีจะต้องดูแลพ่อแม่ให้ดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและความรู้จักพอ
 
วัตถุประสงค์โครงการโดยรวม
             เนื้อที่โครงการประมาณ 65 ไร่ ริมถนนสายเอเซียขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองและ ศูนย์ราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที เจ้าของโครงการ มีความต้องการที่จะทำการก่อสร้างสถานพยาบาลประมาณ 50 เตียง ในเนื้อที่ 12 ไร่ ด้านหน้าโครงการ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรักษาคนไข้ระดับกลางและบุคคลทั่วไปโดยเน้นด้านอายุรกรรมและผู้สูงอายุ พื้นที่ใช้สอยอาคารโรงพยาบาลประมาณ 6,500 ตารางเมตร กำหนดผังอาคารไว้หน้าโครงการ ส่วนด้านหลังจะทำการขุดทะเลสาป ในพื้นที่ 12 ไร่ เพื่อสร้างบรรยากาศริมน้ำและปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อให้เกิดความร่มรื่นแก่พื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบ้านพักผู้ป่วยเพื่อทำการรักษากึ่งพักฟื้นที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หรือต้องอยู่บ้านให้ลูกหลานดูแล โดยจะทำบรรยากาศให้คล้ายคลึงบ้านในรีสอร์ท ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และสมบรูณ์ด้านสันทนาการ อีกทั้งมีแพทย์และพยาบาลไว้คอยเอาใจใส่ดูแลให้ความมั่นใจตลอดเวลาที่พักในโครงการ รวมทั้งมีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ / ฝึกโยคะ สันทนาการอื่นๆ อีกมากมายในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง
 
วันเปิดโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจากพณฯท่านองคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ 22 พ.ย. 2550
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com