โรงพยาบาลพีเอ็มจี

โรงพยาบาลพีเอ็มจี
รับประกันสังคม
โรงพยาบาลพระราม2
เลขที่ 280 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพีเอ็มจี

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
           โรงพยาบาลพระราม 2 จัดตั้งและบริหารโดยกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์สะสมถึง 29 ปี บริษัทได้เริ่มต้นธุรกิจทางโรงพยาบาลครั้งแรก เมือปี 2522 ที่สถานพยาบาลบางขุนเทียนด้วยยึดวิสัยทัศน์ที่ว่า รักษาดี รักษาด้วยใจ มุ่งพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้วยหลักการข้อนี้ทำให้บริษัทนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริหารจัดการที่ดี มาใช้จนได้รับการยอมรับและให้ความไว้วางใจจากประชาชน จนกิจการเจริญขึ้นรองรับการเติบโตของกิจการขยายของเมือง จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลพระราม 2 ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2537 ได้ขยายคลินิกที่เป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลพระราม  2ตั้ง อยู่เลขที่  280 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพ ฯ 10150  เป็นโรงพยาบาลขนาด 109  เตียง  เป็นโรงพยาบาลที่ขยายงานมาจากผลประกอบการที่เจริญขึ้นของสถานพยาบาล บางขุนเทียน ซึ่งมีขนาดเล็ก มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้แค่ 26  เตียง  โดย นายแพทย์วิทูร วิโรจน์สกุลชัย และ แพทย์หญิงมะลิ   วิโรจน์สกุลชัย  เพื่อรองรับกับความเจริญและการขยายตัวของชุมชนรอบ ๆ ถนนพระราม 2   ซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจสายสำคัญที่เชื่อมต่อลงสู่ภาคใต้  โดยเฉพาะในช่วงระหว่างทางลงทางด่วนดาวคะนอง – ดินแดง  ถึงวงแหวนรอบนอก  ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเจริญขึ้นมากที่สุดอีกที่หนึ่ง ของฝั่งธนบุรี  โรงพยาบาลพระราม 2 ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2  ที่ใกล้กับวงแหวนรอบนอก โรงพยาบาล พระราม 2 ขยายงานมาจากสถานพยาบาลบางขุนเทียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของภาครัฐบาล ในการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยและให้ประชาชนใน ละแวกดังกล่าวมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งสามารถรับบริการผู้ป่วยประกัน สังคม , ผู้ป่วยกองทุน , ผู้ป่วยพ.ร.บ. , ผู้ป่วยโครงการหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลได้มีการพัฒนา  และปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดมาใน การให้บริการได้มีความตั้งใจที่จะให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้หายโดย เร็ว  ด้วยแพทย์  พยาบาล  และบุคคลากรที่มีความรู้  ความชำนาญ  รวมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย  ทีมงานที่ประสานงาน  กลมเกลียว  ในราคาที่สมเหตุผล  บริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และเป็นที่พอใจ
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com