โรงพยาบาลมงกุฏระยอง ENG

โรงพยาบาลมงกุฏระยอง
149/1 มาบยา ถนน มาบยา ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมงกุฏระยอง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

HEALTH SERVICES
 • ไอซียู Intensive Care service
 • หน่วยไตเทียม Dialysis services
 • Rehabilitation Therapy Services
 • ศัลยกรรม Surgical Services
 • Orthopedics
 • ศูนย์สุขภาพสตรี Women's Services
 • สูติ-นรีเวช Obstetrics
 • Laboratoty Services/Testing
 • อายุรกรรม Medical Services System
 • Emergency and Trauma Services
 • Cardiovascular Services
เบอร์โทรภายใน
แผนกเวชระเบียนประชาสัมพันธ์ 086-3684505
แผนกฉุกเฉิน 062-4656878
แผนกผู้ป่วยนอก 097-1497594
แผนกการเงิน 062-662-7-676​
แผนกผู้ป่วยใน 062-2844569
แผนกห้องผ่าตัด 097-1582263
แผนกตลาด 095-0529928
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com