โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
99/9 หมู่ 6 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

          โรงพยาบาลเพชรรัชต์เป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ที่สร้างขึ้นเพื่อให้การบริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนทุกระดับ ด้วยเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย อาทิเช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถรองรับอุบัติเหตุ รวมถึงความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชม. โรงพยาบาลเพชรรัชต์ ดำเนินงานโดยทีมแพทย์เพชรบุรี ทีมแพทย์ราชบุรี นักธุรกิจ และทีมบริหารโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์
 
          เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคกลางตอนใต้ เป็นจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดีอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากด้านบริการ และท่องเที่ยว เพราะจังหวัดเพชรบุรีเสมือนประตูติดต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ การคมนาคมของทั้งสองภาค ทางรถยนต์กับรถไฟต้องผ่านเพชรบุรีทั้งสิ้น ซึ่งก็อาจเกิดอุบัติเหตุ เมื่อใดก็ไม่มีใครรู้ได้ การที่มีการตั้งโรงพยาบาลขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวเพชรบุรี ซึ่งเมื่อเกิดเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งในชีวิตการทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่จำเป็นที่ผู้ป่วยต้องเดินทางมารักษาตัวในกรุงเทพฯ อีกต่อไป ทั้งจะทำให้เกิดความล่าช้าและเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
 
          ด้วยเหตุนี้เองบริษัทเพชรบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (ปัจจุบันเป็น บริษัทเพชรบุรีเวชกิจ จำกัด) จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเจตนารมณ์ที่จะรังสรรค์โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และการบริการที่ดีเพื่อชุมชนชาวเพชรบุรี ในนามของ "โรงพยาบาลเพชรรัชต์" ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์"ภายใต้ทีมบริหารที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วยกลุ่มนักธุรกิจที่ชำนาญงาน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ทีมแพทย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกับบริษัทในเครือ "มหาชัยกรุ๊ป" ซึ่งมี โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลมหาชัย2 โรงพยาบาลแม่กลอง2 และบริษัทแพทย์ไทย 88 จำกัด และนักธุรกิจอีกจำนวนหนึ่ง
 
          สำหรับโรงพยาบาลเพชรรัชต์มีที่ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ก.ม.ที่ 160 อยู่บริเวณปากทางเข้าตัวเมืองเพชรบุรี ตัดสีแยกเขาบันไดอิฐในอาณาเขต 6 ไร่ครึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย ขนาด 100 เตียง บริการตรวจรักษาและป้องกันโรคตามหลักวิชาแพทย์ปัจจุบัน โดยให้บริการกับประชาชนทุกระดับ ด้วยความอบอุ่น จริงใจ เอาใจใส่ อย่างเต็มความสามารถและเปิดบริการ 24 ช.ม. เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐบาล ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็วทันการ อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยของทุกคน โดยแพทย์ชำนาญการทุกโรคสาขาต่าง ๆ
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com