× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ปี 2565)

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
ลงทะเบียนจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ (เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ) ฟรี ผ่าน QR Code และฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่แผนกเวชศาสตร์ชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 080-313-6756, 038-394850, 038-394851, 038-394852, 038-394853 และ 038-390324 เบอร์ต่อภายใน 1526 หรือ 1800

article image1 - HealthServ

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

ได้แก่
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี (ติดต่อแผนก OPD เด็ก)
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากเลือกวันเวลานัดหมายแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และขอความร่วมมือมาตรงตามวัน-เวลานัด : ลงทะเบียนที่ชั้น 1 และฉีดวัคซีนที่ชั้น 5 ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์)   


หมายเหตุ
1. หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงตามเงื่อนไข ขออนุญาตตัดสิทธิการรับวัคซีน
2. กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง และบันทึกหน้าจอการลงทะเบียนจากระบบ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน
3. หลักฐานแสดงถึงโรคประจำตัว
4. สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี (ติดต่อนัดหมายโดยตรงได้ที่แผนกกุมารเวช เบอร์ติดต่อภายใน 3234 และ 3236)
5. ควรเว้นระยะห่างจากวัคซีนชนิดอื่นๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์

 สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่แผนกเวชศาสตร์ชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 080-313-6756, 038-394850, 038-394851, 038-394852, 038-394853 และ 038-390324 เบอร์ต่อภายใน 1526 หรือ 1800


ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง