โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
โรคผิวหนัง เช่น สิว ฝ้า ผื่นแพ้ กลาก เกลื้อน งูสวัด สะเก็ดเงิน
โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ภูมิแพ้ในทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะ กรดไหลย้อน ภาวะอาหารไม่ย่อย
โรคทางสูตินารีเวช เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะตกขาว ภาวะมีบุตรยาก
เสริมสร้างสุขภาพมารดาหลังคลอด และโรคอื่นๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของอายุรกรรม
การเทียบเคียงกลุ่มอาการของโรคที่ให้บริการรักษา
More info view site
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ความปวดเมื่อยตามร่างกาย office syndrome คอแข็ง ไหล่ติด
โรคจากการบาดเจ็บทางการกีฬาทุกประเภท เช่น การวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดสรีระท่าทาง Movement analysis and Posture Correction
โรคข้อและกระดูก เช่น ปวดเข่า กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกต้นคอเสื่อม
More info view site
ภาวะจากโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต เช่น มือเท้าชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคในผู้สูงอายุ เช่น Cognitive training และ Fall prevention
ภาวะโรคพาร์กินสัน Parkinson’s disease
อาการโรคลมชักบางประเภท
ภาวะ Cerebral Palsy บางประเภท
โรคนอนหลับยาก
ปวดหัวไมเกรน
More info view site
แผนกยาสมุนไพร เป็นหน่วยงานที่จัดหาและเตรียมยาสมุนไพร ของฝ่ายการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ การแพทย์แผนจีน
ตัวยาสมุนไพรที่จัดหาเข้าคลังยาไว้ จะเป็นแบบสมุนไพรเดี่ยว และ ยาสมุนไพรสำเร็จรูป
นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่เตรียมยาต้มสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตามสูตรตำรับที่แพทย์สั่งจ่าย
More info view site
โทรศัพท์: 0 5391 7563
More info view site
โทรศัพท์: 0 5391 7563
More info view site
 
โรคและการรักษา
4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
 1. การรักษาด้านแผนกอายุรกรรม
 2. การรักษาด้านแผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา
 3. การรักษาด้านแผนกระบบประสาทและสมอง
 4. การรักษาด้านแผนกยาสมุนไพร


1. การรักษาด้านแผนกอายุรกรรม

ในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแพทย์บูรณาการ จะประกอบด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ แพทย์แผนจีน ซึ่งจะให้การรักษาแบบบูรณาการ ตามแต่สภาวะโรคของผู้ป่วยแต่ละราย
 
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
 • โรคผิวหนัง เช่น สิว ฝ้า ผื่นแพ้ กลาก เกลื้อน งูสวัด สะเก็ดเงิน
 • โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ภูมิแพ้ในทางเดินหายใจ
 • โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะ กรดไหลย้อน ภาวะอาหารไม่ย่อย
 • โรคทางสูตินารีเวช เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะตกขาว ภาวะมีบุตรยาก
 • เสริมสร้างสุขภาพมารดาหลังคลอด และโรคอื่นๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของอายุรกรรม
 • การเทียบเคียงกลุ่มอาการของโรคที่ให้บริการรักษา
การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  - การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย
  - เภสัชกรรมแผนไทย
  - หัตถการ เช่น นวดแผนไทยราชสำนัก นวดประคบสมุนไพร สุมยา รมยา เผายา ทับหม้อเกลือ
 • การแพทย์แผนจีน
  - การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน
  - เภสัชกรรมแผนจีน
  - หัตถการ เช่น ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า กัวซา ครอบแก้ว รมยา
2. การรักษาด้านแผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
 • โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ความปวดเมื่อยตามร่างกาย office syndrome คอแข็ง ไหล่ติด
 • โรคจากการบาดเจ็บทางการกีฬาทุกประเภท เช่น การวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน
 • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดสรีระท่าทาง Movement analysis and Posture Correction
 • โรคข้อและกระดูก เช่น ปวดเข่า กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกต้นคอเสื่อม
การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย
 • เภสัชกรรมแผนไทย
 • หัตถการ เช่น นวดแผนไทยราชสำนัก นวดประคบสมุนไพร นวดน้ำมันร้อน นวดศรีษะอายุรเวท อบไอน้ำสมนไพร พอกยา แปะยา
การแพทย์แผนจีน
 • การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกรรมแผนจีน
 • หัตถการ เช่น ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา
กายภาพบำบัด
 • การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด
 • หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น สระน้ำวารีบำบัด เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควาแรงต่ำ Vacuum therapy, Laser therapy, Ultrasound therapy, Short-wave therapy3. การรักษาด้านแผนกระบบประสาทและสมอง
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
 • ภาวะจากโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต เช่น มือเท้าชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคในผู้สูงอายุ เช่น Cognitive training และ Fall prevention
 • ภาวะโรคพาร์กินสัน Parkinson’s disease
 • อาการโรคลมชักบางประเภท
 • ภาวะ Cerebral Palsy บางประเภท
 • โรคนอนหลับยาก
 • ปวดหัวไมเกรน
การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย
 • เภสัชกรรมแผนไทย
 • หัตถการ เช่น นวดและประคบฟื้นฟู กดจุดสัญญาณ
การแพทย์แผนจีน
 • การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกรรมแผนจีน
 • หัตถการ เช่น นวดทุยหนา ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา
กายภาพบำบัด
 • การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด
 • การตรวจประเมินและฝึกพัฒนาการในเด็ก
 • การออกกำลังกายเพื่อการรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และฝึกกิจวัตรประจำวัน
 • หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น LiteGait trainer, Electrical stimulation, Balance training, Fine motor training (hand function)


4. การรักษาด้านแผนกยาสมุนไพร
ข้อมูลทั่วไป
 • แผนกยาสมุนไพร เป็นหน่วยงานที่จัดหาและเตรียมยาสมุนไพร ของฝ่ายการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ การแพทย์แผนจีน
 • ตัวยาสมุนไพรที่จัดหาเข้าคลังยาไว้ จะเป็นแบบสมุนไพรเดี่ยว และ ยาสมุนไพรสำเร็จรูป
 • นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่เตรียมยาต้มสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตามสูตรตำรับที่แพทย์สั่งจ่าย
 ข้อมูลโรงพยาบาล
พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาล โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้นประมาณ 204 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ อาคารเรียนและปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งใช้เป็นอาคารหอผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในระบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก โดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วย 107 เตียง
 
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังอย่างยิ่งว่า อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งนี้ จะเป็นโรงพยาบาลที่อำนวยประโยชน์ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติและประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถอำนวยประโยชน์ด้านการรักษาแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงราย จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีมติจัดตั้ง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และต่อมาได้ปรับปรุงรูปแบบเดิมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการที่พัฒนาขึ้นให้เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์แบบบูรณาการ) ของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเน้นการรักษาแพทย์แผนแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แบบผสมผสาน ให้บริการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัดแบบองค์รวม กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) ของนักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
นอกจากภารกิจในการให้บริการผู้ป่วยแล้ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) ยังมีส่วนสำคัญช่วยสนับสนุนสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในงานวิชาการด้านต่าง ๆ ทั้งการสอน การวิจัย และเป็นที่ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์ทางเลือกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 อัตราค่ารักษา
 
 1. ฝังเข็ม 150.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าเข็มและค่าบริการทางการแพทย์
 2. ฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุด(ฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น) 200.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าเข็มและค่าบริการทางการแพทย์
 3. ครอบแก้วสูญญากาศ 100.00   * เบิกไม่ได้
 4. พอกหน้าด้วยสมุนไพรจีน 150.00   * เบิกไม่ได้
 5. ค่าบริการในการต้มยา 150.00   * เบิกไม่ได้
 6. ค่าบริการนวดทุยหนา 350.00   * เบิกไม่ได้
 7. นวด (เพื่อการบำบัดรักษาโรค) 200.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าบริการทางการแพทย์
 8. นวด(เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ) 200.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าบริการทางการแพทย์
 9. นวดและประคบสมุนไพร(เพื่อการบำบัดรักษาโรค 250.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าบริการทางการแพทย์
 10. นวดและประคบสมุนไพร(เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ) 250.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าลูกประคบและค่าบริการทางการแพทย์
 11. ทับหม้อเกลือ(เพื่อการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด) 300.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าลูกประคบและค่าบริการทางการแพทย์
 12. อบไอน้ำสมุนไพร(สำหรับการบำบัดรักษาโรค) 120.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าสมุนไพรและค่าบริการทางการแพทย์
 13. พอกตา 100.00 * เบิกไม่ได้
 14. เผาท้อง 450.00 * เบิกไม่ได้
 15. กรักน้ำมัน 250.00 * เบิกไม่ได้
 16. นวดน้ำมันร้อน (30 นาที) 350.00 * เบิกไม่ได้
 17. นวดศีรษะอายุรเวท 550.00 * เบิกไม่ได้
 18. นวดท้องปรับสมดุล 500.00 * เบิกไม่ได้
 19. นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ 200.00 * เบิกไม่ได้


เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com