โรงพยาบาลมะการักษ์

โรงพยาบาลมะการักษ์
47/12 หมู่ 4 ตำบล ท่ามะกา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ : 034-542031, 034-541859
Fax : 034-541115
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมะการักษ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


 

ประวัติโรงพยาบาลมะการักษ์

กำเนิดของโรงพยาบาลนั้น เริ่มจากปี 2517 สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7 ได้มีมติในที่ประชุมกรรมการของสมาคมฯ ว่าจะทำการก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นเพื่อบริการในการรักษาพยาบาลการเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่ครอบครัวของชาวไร่อ้อยและบุคคลทั่วไปภายในเขต7 แทนสถานีอนามัยชั้น 2 อำเภอท่ามะกา โดยทางสมาคมฯ จัดสรรเงินสนับสนุนประมาณ 12 ล้านบาท ในการก่อสร้างตึก อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ รั้ว ถนน วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และอื่นๆที่จำเป็นโดยสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่ามะกาหลังเดิม
 
- ปี 2518 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นจุดเริ่มต้นการถือกำเนิดอย่างเป็นรูปธรรมของโรงพยาบาลมะการักษ์
- 9 มิถุนายน 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงพยาบาล “มะการักษ์” ซึ่งมีความหมายว่า “เป็นที่รักษาที่ชาวท่ามะกาสร้างขึ้น”
 
ในปี 2520 เริ่มเปิดดำเนินการโดยผู้อำนวยการคนแรกคือ นายแพทย์ ฉันทกร ชุติดำรง เริ่มจากวันที่ 28 มกราคม เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก จนกระทั่ง เดือนพฤศจิกายนจึงเริ่มเปิดบริการผู้ป่วยใน เริ่มจากตึกสามัญซึ่งรับผู้ป่วยทุกประเภทแยกหญิง ชาย จำนวน 65 เตียง
 
16 กรกฎาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (ในเวลานั้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลมะการักษ์อย่างเป็นทางการ

ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลมะการักษ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 90 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 240 เตียง มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 646 คน มีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูก, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, วิสัญญี, เวชกรรมฟื้นฟู, จักษุ, หู-คอ-จมูก และรังสี ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ตั้งแต่ปี……………….และผ่านการประเมินครั้งที่3 ในปี 2557
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com