โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว ประเทศจีน ENG

โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว ประเทศจีน
ศูนย์บริการให้คำปรึกษาโรคมะเร็งเฉพาะทางฟูด้ากว่างโจวในสังกัดมหาวิทยาลัยจี้หนาน (ประเทศไทย)
ชั้น 18 อาคาร 253 อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10100
Facebook | Website |

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว ประเทศจีน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเป็นทางเลือกแรกในการรักษามะเร็งที่ต่างประเทศสำหรับท่าน
 
1. ชื่อเสียงฟูด้าที่เหนือกว่า
มาตรฐาน:  ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่ซื่อสัตย์เชื่อถือได้จากรัฐบาลจีน
การรับรอง: เพราะเป็นโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งชาติ และกรมสาธารณสุขแห่งมณฑลกว่างตุ้ง
ความปลอดภัย: โรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐานจาก JCI สหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลมะเร็งที่มีความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข
การแพทย์มาตราฐาน: ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดด้านการแพทย์ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ MDT ของต่างสาขาร่วมปรึกษาวางแผนการรักษา
คุณภาพ: ได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลมะเร็งยอดเยี่ยมแห่งชาติในปี 2009
สิ่งอำนวยความสะดวก: มีห้องพักติดดาวพร้อมบริการดุจญาติ
มืออาชีพ: โรงพยาบาลระดับป้ายมีทคนิคการรักษาแบบเปิดแผลเพียงเล็กน้อยมากมาย
ระดับสูงสุด: เป็นโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งแห่งแรกในมณฑลกวางตุ้งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งแห่งชาติ
การดูแลใกล้ชิด: มีล่ามหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง เข้าถึงทุกการสื่อสารไม่ติดขัด
รู้ใจ: เคารพทุกความเชื่อทุกศาสนาและชาติพันธุ์ มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
 
2. การบริการส่วนบุคคล
หลักทฤษฎี 4 อย่างในการรักษามะเร็งเป็นแนวทางชี้นำ
         นับตั้งแต่ก่อตั้ง โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าได้ยึดมั่นในเทคโนโลยีล้ำหน้า แนวคิดล้ำหน้า และการบริการล้ำหน้าเสมอมา ตรวจรักษาใส่ใจศึกษาและสร้างสรรค์ต่อเนื่องรวม 4 ระบบคือ “สร้างระบบ  MDT บูรณาการตรวจรักษาหลายสาขาวิชา” “เวชศาสตร์ผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันที่ใช้การรักษาเฉพาะจุดแบบเปิดแผลเพียงเล็กน้อย” “ระบบการรักษามะเร็งโดยคำนึงถึงจิตวิทยาและจริยธรรม”  รวมถึง “ระบบบริการทางการแพทย์ที่แม่นยำ” ทั้งสี่ระบบ
 
        1) ระบบ MDT การบูรณาการตรวจรักษาหลายสาขาวิชา
          จุดเด่นของระบบ MDT คือการทำงานเป็นทีม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ด้านอายุรกรรม ด้านศัลกรรมทั่วไป ด้านพยาธิวิทยา ด้านแพทย์แผนจีน ด้านรังสีวิทยา และด้านโภชนาการเป็นต้น เป็นการบูรณาการในหลายสาขา เพื่อวิเคราะห์อาการ สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ฐานะการเงินครอบครัวผู้ป่วย เพื่อวางแผนตามหลักวิชาการให้ดีที่สุด
 
        2) เวชศาสตร์ผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันที่ใช้การรักษามุ่งเป้าแบบเปิดแผลเล็ก
          อาศัยการรักษาแบบแผลเล็กในทางสากล การรักษาแบบแพทย์แผนจีน และการพัฒนาของตัวยา ได้สร้างสรรค์เทคนิคเวชศาสตร์แพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันในการรักษาเฉพาะจุดโดยตรงแบบ แผลเล็กข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้คือผู้ป่วยจะมีบาดแผลเพียงเล็กน้อย เห็นผลเร็ว ฟื้นตัวไว รักษาแม่นยำเฉพาะรอบโลก เป็นการหลีกเลี่ยงวิธีการผ่าตัดแบบเดิม หรือการฉายแสงที่มีโอกาสบั่นทอนภูมิคุ้มกันของร่างกาย สามารถยืดชีวิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
 
       3) ระบบการรักษามะเร็งโดยคำนึงถึงจิตวิทยาและจริยธรรม
        เห็นความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจถึงทางสภาพจิตใจของผู้ป่วย ใช้รูปแบบกิจกรรมที่ต่างกัน ดูแลใส่ใจและให้คำปรึกษา ลดความกดดันของผู้ป่วย หายซึมเศร้าและความทุกข์ทางใจ สร้างความเชื่อมั่น และกำลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง
 
       4) ระบบบริการทางการแพทย์ที่แม่นยำ
         โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ามีบริการให้คำปรึกษากับผู้ป่วย การบริการเตรียมตัวเข้ารับการรักษา วางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนการรักษา  ติดตามผลการรักษา พร้อมให้การบริการทางการแพทย์ที่แม่นยำถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างถูกต้องและครอบคลุมที่สุด
 
3. เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของฟูด้า
      เทคโนโลยีการรักษาแบบแผลเล็ก ประกอบไปด้วย การรักษาด้วยความเย็น มีดนาโน การรักษาเฉพาะจุด การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง การให้คีโมเฉพาะจุด การรักษาโดยการสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม การกระตุ้นการทำงานของเลือดด้วยโอโซน การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ การใช้ยาร่วมกับแสงจำเพาะ การสลายเนื้องอกด้วยสารเคมีผ่านทางผิวหนัง การรักษาด้วยแพทย์แผนจีนเป็นต้น การรักษาที่กล่าวมาข้างต้นคือเทคโลโยลีล่าสุดของฟูด้ามีประสิทธิภาพสูง ไม่ต้องผ่าตัด มีบาดแผลเล็กน้อย มีผลข้างเคียงน้อย และผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
 
4. ข้อดีของการรักษาที่ฟูด้า
        ฟูด้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งชั้นนำของประเทศ และมีทีมเหล่าผู้เชี่ยวชาญ MDT จบจากอเมริกา  ยุโรป รวมถึงผู้ชนะรางวัลระดับสูงของประเทศร่วมทีมด้วย เป็นการบูรณาการของหลายสาขาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมกันวินิจฉัยและวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วย ซึ่งเมื่อเทียบกับการวินิจฉัยแบบทั่วไปจากหมอท่านเดียวแล้วนั้น การร่วมมือกันจากหลายฝ่ายจะได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
 
        จุดเด่นของระบบ MDT คือการทำงานเป็นทีม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งทางอายุรกรรม  ด้านศัลกรรมทั่วไป ด้านพยาธิวิทยา ด้านแพทย์แผนจีน ด้านรังสีวิทยา และด้านโภชนาการเป็นต้น เป็นการรวมตัวของเหล่าผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์อาการ สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ฐานะการเงินของครอบครัวผู้ป่วย เพื่อวางแผนตามหลักการรักษาให้ดีที่สุด
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com