โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี

โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
161/27 ซอย 8 ถนนแสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประวัติโรงพยาบาล  โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี(มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)
ในประเทศไทย ประมาณพุทธศักราช ๒๔๕๓ มีคนจากประเทศจีนโพ้นทะเลได้เข้ามาอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาดำริที่จะสร้างองค์การสงเคราะห์สาธารณภัยจึงได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนก่อตั้งองค์การมูลนิธิเจริญรอยตามกุศลเจตนารมณ์ของพระมหาเถระไต้ฮงโจวซือขึ้น ที่กรุงเทพมหานคร คือมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย เป็นมูลนิธิแห่งแรกที่อุบัติขึ้นในประเทศไทย
 
ครั้นปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ ได้มีพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมก่อตั้งมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) ขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคใต้
 
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังได้สร้างโรงพยาบาลขึ้น ชื่อ โรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป และจากทางราชการด้วยดีตลอดมา ได้เริ่มกิจการด้านการรักษาพยาบาล โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๖

 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com