โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
โรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์
แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Facebook |

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ (สังกัดมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์)

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ รพ.มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ถ.ศูนย์การฝึกรถไฟ เขตจตุจักร กทม. ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดรพ.มิราเคิล ออฟไลฟ์ อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ นายวิทยา กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ที่ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพชีวิตของประชาชน และมีพระดำริให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สธ. และการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสร้าง รพ.มิราเคิล ออฟไลฟ์ ขนาด 2 ชั้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่  กทม. และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างจำนวน 80 ล้านบาท และทรงมีพระดำริให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงของหน่วยงานอื่นๆด้วย ดั้งนั้น สธ.จึงให้ รพ.ราชวิถี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการโดยจัดบุคลากรการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยพีซียูของ รพ.ราชวิถี ในการตรวจรักษาประชาชน โดยรพ.มิราเคิล ออฟไลฟ์ เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Source Thairath
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com