โรงพยาบาลมเหสักข์ ENG

โรงพยาบาลมเหสักข์
รับประกันสังคม
46/7-9 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมเหสักข์

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

ราคา 24,000
More info view site
 
     โรงพยาบาลมเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 132 เตียง โดยเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภาราม ตั้งแต่ปี 2560  ตั้งอยู่เลขที่ 46/7-9 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร   เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2519 บนเนื้อที่ 590 ตารางวา 
 
               ปัจจุบัน โรงพยาบาลมเหสักข์ ได้พัฒนาปรับปรุงทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการ  รวมถึงด้านระบบงานบุคลากร และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน ภายใต้การบริหารงานโดยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลวิภาราม โดยมีการพัฒนาตามมาตรฐานระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ของกระทรวงสาธารณสุข
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

1. พยาบาล 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง อัตรารับ
• แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 2
• แผนกฉุกเฉิน (ER) 3
• แผนกห้องผ่าตัด (OR) 3
• หอผู้ป่วยใน (Ward) 3
• หน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย (Referral center) 1
- ปฏิบัติงาน Back office
- สามารถ Code ICD10, ICD9 ได้

2. นักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย/เพศหญิง
สามารถทำงานเป็นกะได้
วุฒิปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค
มีความรู้ด้านศัพท์ต่างๆทางรังสีเทคนิค
หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง/ชาย
อายุไม่เกิน 30 ปี
ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
สามารถทำงานเป็นกะได้


สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลมเหสักข์
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-6357123 ต่อ 106 , Email : md.hr106@gmail.com

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

1. เภสัชกร 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย/เพศหญิง
วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้ช่วยห้องจ่ายยา 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
รับทั้งมีประสบการณ์ และจบใหม่

3. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้คล่อง

4. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย/ เพศหญิง
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี
มีความรอบคอบ
สามารถทำงานเป็นกะได้

6. ช่างซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศ ชาย
ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสถาบัน

7. พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศชาย
ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีใบอนุญาตขับรถ (ยังไม่หมดอายุ)
ไม่มีโรคประจำตัวที่กฎหมายห้ามขับรถ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ โรค-ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

8. เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศหญิง
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
มีทักษะในการพูด อ่อนน้อม สุภาพ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

9. แม่บ้าน 5 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศหญิง
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
มีความกระตือรือร้น

10. พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้


สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลมเหสักข์
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-6357123 ต่อ 106 , Email : md.hr106@gmail.com
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com