โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

51 ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 บริการของเรา
  • อุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • งานผู้ป่วยใน
  • กายภาพบำบัด
  • จิตวิทยา
  • x-ray
  • เวชระเบียน
  • ห้องปฏิบัติการ
  • ทันตกรรม
  • เภสัชกรรม
 ประวัติ
          ความคิดในการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มในสมัยที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านได้มาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพบปัญหาว่า ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บในหน้าที่จากสถานการณ์ความไม่สงบมีเป็นจำนวนมาก และข้าราชการตำรวจเหล่านี้ยังได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ใกล้ชิดไม่พอเพียง เนื่องจากความแออัดของสถานบริการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันและการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ท่านจึงมีนโยบายในการจัดตั้งโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นในพื้นที่เพื่อเน้นดูแลตำรวจด้วยกันเองเป็นหลัก แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลใหม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงขึ้น และระดมทุนรับบริจาคเงินโดยจัดกิจกรรมนิทรรศศรัทธาแห่งสยาม และงานราตรีช่วยชีวิตขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ได้เงินบริจาคมาเป็นจำนวน 84,000,000 บาทเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารโรงพยาบาล สถานที่ก่อสร้างเนื้อที่ 3,600 ตารางเมตรอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยทำการตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 และทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างได้ดำเนินการมาอย่างเร่งรัด สามารถสร้างได้สำเร็จอย่างรวดเร็วตามกำหนดการคือใช้เวลาเพียง 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2558)
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]