โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
168/26 หมู่4 ถ.บางนา-ตราด กม.28-29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 10560
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการผู้ป่วยนอก (O.P.D.)
 
สาขาทางการแพทย์
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จัดบริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยดังสาขาต่อไปนี้
 • อายุรกรรม
 • รังสีวินิจฉัย
 • กุมารเวชกรรม                       
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
 • สูติ-นารีเวชกรรม                   
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ     
 • จักษุกรรม
 • หู คอ จมูก                             
 • ศัลยกรรมระบบประสาท

ในสาขาที่มีศักยภาพสูงสามารถให้บริการผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น
 • การสลายต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification ในสาขาจักษุกรรม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขาเทียม(Total Knee Replacement) ในสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
บริการสนับสนุนทางการแพทย์อื่นๆศูนย์ตรวจสุขภาพ RUAMCHAI PREMIERE CHECK UP
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเรา
 • ตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพประจำปีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมัลติสไลค์(CT SCAN Multislides)เอกซเรย์เต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม(MAMMOGRAM)การส่องกล้องกระเพราะอาหาร(GASTROSCOPE)การส่องกล้องลำไส้ใหญ่(COLONOSCOPE)
 
สิทธิการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้รับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ยกเว้น
 
 • ผู้รับบริการสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
 • ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป(ชำระเงินสด)ผู้ป่วยประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
กรณีนี้โปรดนำบัตรประกันหรือเอกสารชี้บ่งว่ามีประกันพร้อมบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
 
ในการตรวจสอบสิทธิ และการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาลและบริษัทประกันชีวิตผู้ป่วยคู่สัญญา(เครดิต)รักษาพยาบาล
 
การเข้ารับบริการตามเงื่อนไขเครดิตคู่สัญญานั้น ในปัจจุบันจะเข้ารับบริการโดยผู้ป่วยถือใบส่งตัว พร้อมบัตรแสดงตัว เช่น บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออก และอีกวิธีหนึ่งคือการแสดงบัตรพนักงานซึ่งกรณีหลังนี้มักจะเป็นผู้ป่วยจากบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องตามเงื่อนไขจึงขอเรียนให้ท่านผู้รับบริการโปรดเตรียมหลักฐานให้พร้อมเมื่อเข้าทำการรักษาพยาบาล
 
ยกเว้นกรณีฉุกเฉินทางโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้ท่านผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก(พ.ร.บ.)ผู้ป่วยกองทุนเงินทดแทนผู้ป่วยประกันสังคม
 
กรณีผู้ป่วยประกันตนที่เข้ารักษาพยาบาลโปรดแสดงบัตรประชาชนหรือแสดงบัตร/เอกสารแสดงสิทธิการรักษาอื่นๆที่ท่านมีอยู่ เช่น วงเงินเครดิตบริษัท,ประกันชีวิต เพื่อที่ทางโรงพยาบาลจะได้จัดเตรียมการเครมหรือเอกสารประกอบการเครมให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเข้ารับการรักษาผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและครอบครัวข้าราชการ ตามโครงการเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
 
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ให้บริการการรักษาหรือทำหัตถการ
การรักษาแก่ผู้ป่วยที่สิทธิข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ และครอบครัว โดยโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จะเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางแทนผู้รับบริการตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบก่อนและจะเรียกเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าว
 
ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก
โทรศัพท์ 02-7087501-10 ต่อ 106(เคาน์เตอร์พยาบาล)
 
โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์ให้บริการตรวจและรักษาทุกสาขา. บริการส่วนใหญ่ของเราเสนอให้กับผู้ป่วยนอกซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจ. เพียงไปที่โรงพยาบาลของเราเมื่อสะดวกและสามารถตรวจสุขภาพได้ตามช่องต่อไปนี้:
 
 1. ภาพวินิจฉัย
  ร่างกายของผู้ป่วยจะถูกสแกนโดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้รังสี. ไม่เป็นอันตราย แต่อย่างใด. เราสามารถใช้รังสีเพียงเล็กน้อยเพื่อสแกนชิ้นส่วนภายในร่างกายเช่นอวัยวะและกระดูกโดยไม่จำเป็นต้องผ่า. วิธีนี้สามารถสร้างภาพโดยละเอียดของพื้นที่ที่แพทย์ใช้ในการศึกษาสภาพของผู้ป่วย.

  ปัญหาเช่นกระดูกหักภาวะหัวใจก้อนเลือดและการติดเชื้อในกระเพาะอาหารสามารถมองเห็นได้ด้วยวิธีนี้. เท่านั้น นอกเหนือจากการค้นหาปัญหาใด ๆ แล้วแพทย์ยังใช้สิ่งนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าร่างกายของผู้ป่วยจะตอบสนองต่อการรักษาแบบต่างๆอย่างไร. สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขากำจัดตัวเลือกที่ไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วย.
 2. ศัลยกรรมตกแต่งเด็ก
  น่าเศร้าที่ทารกเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องหรือเนื้องอกเป็นเรื่องปกติ. เด็ก ๆ มีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจทำให้เกิดแผลเป็นถาวร. แผลเป็นบางอย่างอาจเป็นปัญหาได้ในขณะที่โตขึ้น การทำศัลยกรรมในเด็กเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นตามปกติ.
  นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่ผู้ปกครองจะขอทำศัลยกรรมกับบุตรหลานของตน มักมีให้สำหรับทารกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่. การแก้ไขเพดานปากจะช่วยแก้ปัญหาการพูดของบุคคลได้อย่างมากดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่เด็กจะเรียนรู้ที่จะพูด.
  ส่วนนี้ยังช่วยในการผ่าตัดอวัยวะของเด็ก. เด็ก ๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวของอวัยวะเช่นไตและตับ เราสามารถทำการปลูกถ่ายหรือทำความสะอาดได้หากจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของเด็ก.
 3. สูติศาสตร์แอนด์นรีเวชวิทยาศัลยกรรมทั่วไป
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (OB / Gyne) เป็นสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง. แพทย์เหล่านี้ให้การดูแลทางการแพทย์และศัลยกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่ประเภทของปัญหาที่พบในผู้หญิงเท่านั้น.อย่างไรก็ตามพวกเขายังสามารถทำหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปและที่ปรึกษาได้.
 4. ศัลยกรรมกระดูก
  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รักษากระดูกหักเปลี่ยนข้อที่หักหรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาแขนขาในระยะยาว. การผ่าตัดกระดูกมักมีให้กับนักกีฬาและผู้สูงอายุ. อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะเกิดมาพร้อมกับกระดูกที่เปราะบางและเนื้อเยื่อที่อ่อนแอ.

  นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดกระดูกให้กับผู้ที่มีข้อบกพร่องจากการคลอดบุตรหรือเกิดจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้. ซึ่งรวมถึงการมีตีนปุกขาโก่งหรือสะโพกผิดรูป. การเพิ่มความยาวของแขนขาก็มีให้กับคนที่มีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน
   
 5. ศัลยกรรมหูคอจมูก
  สนามของเขาเรียกอีกอย่างว่า “ศีรษะและคอ” เพราะเน้นที่หูจมูกและลำคอ (ENT). พวกเขามีแนวโน้มที่จะสะสมแบคทีเรียหรือปล่อยออกมาไม่สม่ำเสมอ. สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการอุดตันที่ส่งผลให้หายใจหรือได้ยินได้ลำบาก. สามารถปรึกษาแพทย์หูคอจมูกเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขได้ แต่เรายังเสนอการผ่าตัดให้หากจำเป็น.


   
 
บริการสำหรับกรณีพิเศษ
รวมชัยประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านศัลยกรรม. นอกจากนี้เรายังมีความเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลอื่น ๆ ในประเทศไทยด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะส่งต่อผู้ป่วยมาหาเร.  มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ. รวมชัยประชารักษ์เสนอการผ่าตัดดังต่อไปนี้:
 1. การสลายต้อกระจกในสาขาจักษุวิทยา
  การสลายต้อกระจกเป็นการผ่าตัดพิเศษเพื่อปรับปรุงสายตา. ผู้คนมักประสบกับการสะสมของต้อกระจก. สิ่งเหล่านี้คือกลุ่มของโปรตีนที่ปรากฏในม่านตาซึ่งปิดกั้นเลนส์ไม่ให้ส่งภาพไปยังเรตินา. ในกรณีส่วนใหญ่คนตาบอดตามกฎหมายได้.

  การสลายต้อกระจกเป็นกระบวนการของการใช้อัลตราโซนิกเพื่อสลายและขจัดต้อกระจก. เมื่อถอดออกแล้วจะถูกแทนที่ด้วยเลนส์แก้วตาเทียม (IOL) นี่คือเลนส์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาเกิดต้อกระจกมากขึ้น. เลนส์ใหม่นี้จะไม่พังและไม่ต้องเปลี่ยนใหม่.
   
 2. การเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมดในการผ่าตัดกระดูกและข้อ
  การเปลี่ยนข้อเข่าเป็นการตัดกระดูกและกระดูกอ่อนที่เสียหายออกจากกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งและกระดูกสะบ้าหัวเข่า จากนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อต่อเทียมที่ทำจากโลหะพลาสติกและโพลีเมอร์คุณภาพสูง กล่าวอีกนัยหนึ่งการเปลี่ยนจะเป็นกลไกที่ทนทาน จะทำได้เฉพาะในกรณีที่ข้อเข่าทำงานไม่ถูกต้องหรือทำให้ผู้ป่วยไม่สบายตัวมาก. ปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่ามักเกิดจากโรคที่กระดูกหรืออุบัติเหตุ. หวังว่าการเปลี่ยนข้อเข่าจะทำหน้าที่เป็นข้อต่อที่มีความร่วมมือกันมากขึ้นซึ่งยังมีความทนทานเพียงพอที่จะทนต่ออุบัติเหตุต่อไป. มันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับเข่าที่แข็งแรงตามธรรมชาติ แต่ก็ดีกว่าการทนอยู่กับความเจ็บปวดที่ยาวนาน. แพทย์จะต้องดูว่าเข่าที่แท้จริงของคุณควรทำงานอย่างไรจึงจะสามารถหาหรือทำให้พอดีได้. พวกเขาจำเป็นต้องวัดอายุน้ำหนักขนาดเข่าและรูปร่างของคุณ. พวกเขายังต้องรู้ว่าคุณมีความกระตือรือร้นเพียงใดเพราะนักกีฬาต้องการสิ่งที่พนักงานออฟฟิศไม่มี.
   
 3. บริการสนับสนุนทางการแพทย์อื่น ๆ
  เราเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยคุณภาพสูงสำหรับการสแกน CT และตรวจหาเนื้องอก เรายังเสนอการเตรียมการที่แตกต่างกันสำหรับการตรวจสุขภาพตามปกติ. เราสามารถเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพของคุณได้โดยตรงจากประกันชีวิตของคุณ. คุณอาจมาเยี่ยมทุกวันหรือทุกสัปดาห์.

  เราไม่ได้เปิดให้บริการในตอนเช้าเสมอไป อย่างไรก็ตามคุณสามารถนัดหมายเพื่อให้เราตรวจสอบคุณก่อนที่คุณจะไปทำงาน. บันทึกสุขภาพล่าสุดมีความสำคัญสำหรับการเดินทางหรือการใช้งา.  บอกเหตุผลที่คุณต้องการการตรวจสอบเพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง.
 
หากคุณกำลังเดินทางคุณไม่สามารถไปพบแพทย์หลักได้ตลอดเวลา. คุณสามารถให้ข้อมูลการติดต่อของเรากับโรงพยาบาลใดก็ได้เพื่อให้แพทย์ของคุณสามารถปรึกษาแพทย์ของคุณได้ที่นี่. นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แพทย์คนใหม่สามารถประเมินได้แม่นยำยิ่งขึ้น.
 
สิทธิการรักษาพยาบาล
 
สิทธิการรักษาพยาบาลหมายถึงผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม. ซึ่งอาจรวมถึงการประกันสุขภาพและการได้รับบัตรทางการแพทย์จาก. บริษัท ที่พวกเขาทำงานให้ รวมใจประชารักษ์ตั้งข้อสังเกตและให้สิทธิการรักษาพยาบาลเกือบทั้งหมดยกเว้นบัตรทอง. ณ วันนี้โรงพยาบาลของเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โปรดดูสิทธิ์ที่เขียนไว้ด้านล่าง.
 
ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล
 1. ผู้ป่วยทั่วไป (จ่ายเงินสด)
  ผู้ป่วยที่ไม่มีประกันชีวิตสุขภาพหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคลอาจจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสด.
 2. ผู้ประกันตน
  โปรดนำรหัสประกันหรือเอกสารและบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ถูกต้อง. รวมชัยประชารักษ์เข้าร่วมกับ บริษัท ประกันภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกแห่งในประเทศไทย. เราต้องการเพียงหลักฐานการเป็นสมาชิกของคุณเพื่อให้กระบวนการเร็วขึ้น. หากคุณไม่สามารถให้บริการได้โปรดวางใจได้ว่าโรงพยาบาลจะร่วมมือกับ บริษัท ในนามของคุณ.
 3. ผู้อยู่ในความอุปการะ
  ผู้ที่มีประกันอาจขยายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในครอบครัวเช่นคู่สมรสและบุตร. ผู้ที่ได้รับส่วนขยายนี้เป็นผู้อยู่ในอุปการะและมีสิทธิตามกฎหมายในการรับผลประโยชน์ขององค์กรนั้น ๆ.
หากคุณเป็นผู้ต้องพึ่งพาโปรดระบุบัตรประจำตัวและบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง. หากไม่สามารถจัดหาได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถช่วยเราติดต่อกับ บริษัท ประกันภัยของคุณได้. ในกรณีฉุกเฉินเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานบริการให้คุณ.
 
สิทธิของผู้ป่วยอุบัติเหตุได้รับการประกันตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
 
 1. กองทุนเงินทดแทน
  ประเทศไทยมีระบบที่เรียกว่า ‘การประกันการบาดเจ็บจากการจ้างงาน’ ที่นายจ้างจ่ายค่าประกันสุขภาพของลูกจ้าง. ผลประโยชน์เหล่านี้จะสงวนไว้ในกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและต้องได้รับการรักษาพยาบาลทันที. อัตราที่นายจ้างต้องจ่ายขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชีพและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสิ่งแวดล้อม.
 2. ผู้ป่วยประกันสังคม
  พนักงานทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากระบบประกันสังคมหากพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนประกันใด ๆ. เพียงระบุวิธีการระบุตัวตนเช่นรหัส บริษัท หรือรหัสโรงเรียนเก่า. ควรให้ประวัติทางการแพทย์และวงเงินสินเชื่อของ. บริษัท ด้วย เอกสารเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเข้าเรียนครั้งแร.
 3. ผู้ป่วยสิทธิราชการและครอบครัวข้าราชการ
  โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการรักษาหรือผ่าตัดแก่ผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ. ครอบครัวของพวกเขาอาจได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษที่รัฐบาลเสนอให้พวกเขาด้วย. เราจะคืนเงินค่าใช้จ่ายให้กับแผนกทั่วไปแทนผู้ป่วย. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนโดยหวังว่าเราจะสามารถตกลงวิธีการชำระเงินได้. 
 
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแผนกผู้ป่วยนอกโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์นี้.
โทร 02-7087501-10 ต่อ 106
 
หมายเลขนี้จะส่งคุณไปยังเคาน์เตอร์พยาบาลโดยตรง. คุณมีอิสระที่จะถามคำถามใด ๆ หรือนัดหมาย. เราจะหาตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะความสะดวกสบายของคุณสำคัญพอ ๆ กับสุขภาพของคุณ.
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
 
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ ก่อตั้งด้วยเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ตัวอาคารสูง 8 ชั้น บนเนื้อที่ 18 ไร่
ริมถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 29 (ขาเข้า) ตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดบางบ่อกับทางเข้าตลาดบางบ่อ ซึ่งมีอาณาบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลกว้างขวางสามารถจัดพื้นที่จอดรถได้กว่า 200 คัน รวมถึงมีอาคารหอประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากกว่า 700 คน
 
จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2542
 
1 มกราคม 2543 เริ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการประเถทประกันสังคม เนื่องจากในช่วงนั้นภาคอุตสหกรรมเริ่ม มีการขยายตัวหลังจากเริ่มพ้นยุควิกฤติฟองสบู่ อันทำให้มีสถานประกอบการก่อตั้งเพิ่มขึ้นในแนวถนนบางนา-ตราดและนิคมอุตสหกรรมใกล้เคียง เช่น นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทำให้มีผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นและมีคสามต้องการในการรักษาพยาบาลมากขึ้น
 
1 ตุลาคม 2545 ได้เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าในเขตความรับผิดชอบ ซึ้งในช่วงนี้ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้รับบริการอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้รับบริการจากทุกภูมิภาคเข้ามารับบริการ รวมถึงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งผู้ป่วยเข้ามารับบริการ จนถึงปี 2552 โรงพยาบาลได้ขอออกจากการให้บริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในด้านการรักษาโรคต้อกระจกนั้นยังได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนทั่วไปในการเข้ารับบริการต่อเนื่องตลอดมา
 
นอกจากนั้นแล้วในละแวกอำเภอบางบ่อเป็นเขตพื้นที่พานิชที่มีการขยายตัวของตลาดและตัวเมือง รวมถึงเป็นเขตพื้นที่ทำเกษตรกรรมที่สำคัญและมีชื่่อเสียง เช่น เลี้ยงปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง จึงมีข้อจำกัดของเวลา และระยะการเดินทางในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ทำให้ประชาชนมองหาสถานที่รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ที่ใกล้บ้านและไว้ว่างใจได้ ทำให้โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากผู้รับบริการทำให้เติบโตและสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 
ในการพัฒนามาตรฐาน ทางโรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมุ่งสู่มาตรฐาน HA ซึ้งอยู่ใน ช่วงดำเนินการจัดทำระบบ รวมถึงการได้รับการประเมินจากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำทุกปีว่ามีคุณภาพในการให้บริการได้ตามมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com