โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
        เป็นโรงพยาบาลเอกชนสาขาที่ 9 ในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เนื้อที่ 7 ไร่ บนถนน 304 ใกล้กับกองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ดูแลเฉพาะผู้ป่วยสิทธ์เงินสด ประกันชีวิต กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการบริษัท พรบ. ไม่รับผู้ป่วยสิทธ์ประกันสังคม สำหรับกรณีฉุกเฉินดูแลให้ทุกสิทธ์
 
        โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเริ่มต้น 60 เตียง ซึ่งอนาคตจะเพิ่มเป็น 100 เตียงในปี 2563 โดยมีคณะแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและพยาบาลที่ผ่านการอบรมจนเกิดความเชี่ยวชาญรวมทั้งได้สั่งสมประสบการณ์มามากมายมาเป็นอย่างดี
 
        โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ State Of The Art และเป็นแบรนด์ดังๆนำเข้าจากต่างประเทศมากมายครบครัน เช่น เครื่อง CT-scan 128 Slices,เครื่องตรวจมวลกระดูก (Dual-energy X-ray Absorptiometry:DXA)  MRI, เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ  EKG ECHO Cardiogram จาก Phylips X-ray Shimasu และ Exercise Stress Test และอุปกรณ์ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในห้องผ่าตัด เช่น เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm) รวมทั้งเครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammograms ที่มีความคมชัดและให้ความละเอียดมากขึ้นซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยที่มีความแม่นยำสูงสุด เพื่อให้ผู้รับบริการในจ.ฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับคุณภาพการรักษาที่มีศักยภาพ เราจึงพร้อมให้การบริการด้วยความอบอุ่น ให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษากับเรา
 
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
         เริ่มต้นจากเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ สาขาแรกอยู่ ถ.บางนาตราด กม.12 ชื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 มีขนาด 25 เตียง พนักงานประมาณ 30 คน แพทย์ประจำ 4 ท่าน จากวันนั้นถึงวันนี้...กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มี 10 สาขา จำนวนเตียงรับผู้ป่วยใน 450 เตียง พนักงาน 1,500 คน แพทย์มากกว่า 100 ท่าน เริ่มแรกดูแลผู้ป่วยนอกจาก 300 คน/วัน
 
         จนปัจจุบันดูแลผู้ป่วยนอก 5,000 คน/วัน มีศูนย์การแพทย์ที่มีผลงานเป็นเลิศและได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆของประเทศ อาทิเช่น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ ศูนย์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยวิกฤติ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์โดยเฉพาะสาขา 3,9,11 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไป ดูแลผู้ป่วยระดับ Primary Secondary และ Tertiary Care เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นอันดับแรก ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA บันไดขั้นที่ 3
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]