โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ตั้งอยู่ เลขที่ 224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีห้องตรวจโรค 10 ห้อง รวมทั้งห้องทันตกรรม และในส่วนผู้ป่วยใน 100 เตียงตลอดจนห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ICU) ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ร่วมงานกับโรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก ในตำแหน่งต่อไปนี้

----

แพทย์
เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทางและอนุสาขาต่างๆ ( Sub – board)

สาขาที่เปิดรับ มีดังต่อไปนี้

• อายุรแพทย์ทั่วไป (Internal medicine)
การันตีขั้นต่ำ 200,000 บาท/เดือน

• อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardiologist)
การันตีขั้นต่ำ 250,000 บาท/เดือน

• อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology)
การันตีขั้นต่ำ 250,000 บาท/เดือน

• อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology)
การันตีขั้นต่ำ 250,000 บาท/เดือน
* การันตีขั้นต่ำทุกตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี *


ติดต่อ

คุณธีระนัย ภู่เกียรติ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)
โทร : 086-9999075
หรือ E-mail : Teeranai.p@ruamphat.com

------

พยาบาลไตเทียม
เปิดรับสมัครพยาบาลไตเทียม ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
สำเนาใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม ( ถ้ามี )
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com


-----


นักรังสีเทคนิค
เปิดรับสมัครนักรังสีเทคนิค ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
สำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com