โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
29 ถนนมงคลบูรพา ตำบลในเมือง เทศบาลเมืองยโสธร 35000
Facebook | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการเป็นเลิศ
เราจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ และดูแลทั่วถึงทุกจุดบริการ ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
 
กิจการสถานพยาบาลประเภท : รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ลักษณะ : โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 
จำนวนเตียงผู้ป่วย 55 เตียง
ก่อตั้งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2535

 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com