โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ
999/23-29 ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงแห่งเดียวในเขตบางปู มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา ซึ่งอยู่ในกลุ่ม บริษัท ศิครินทร์ จำกัด มหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED (SKR)
 
ผู้ป่วยประกันสังคม
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ มีการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม และสามารถรองรับผู้ประกันตนจำนวน 120,000 คน
 
ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ให้บริการ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ และได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคม รวมถึงสิทธิทำฟันประกันสังคมซึ่งสามารถให้บริการผู้ประกันตนได้ทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
ศูนย์บริการทั้งหมด
 
คลินิกอายุรกรรม
 เปิดให้บริการทุกวัน โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐานวิชาชีพ
 
คลินิกกุมารเวช
เปิดให้บริการทุกวัน โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คนไข้เด็กนับเป็นคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันน้อยซึ่งมักจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
 
คลินิกสูตินรีเวชกรรม
เปิดให้บริการดูแลตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยทางนรีเวชอย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพตลอดถึงการให้ไ..
 
คลินิกทันตกรรม
 เปิดให้บริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 20.00 น.  โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านของทันตกรรม
 
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลรัทรินทร์ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและโอกาสในการรอดชีวิต
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพ จะทำให้ทราบถึงสุขภาพร่างกายโดยรวม และเป็นการตรวจหาโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
 
คลินิกประกันสังคม
โรงพยาบาลรัทรินทร์ เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน และสถานประกอบการโดยเข้าร่วมโครงการประกันสังคม
 
คลินิกกระดูกและข้อ
คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลรัทรินทร์ ให้บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาอาการทางกระดูกและข้อ
 
คลินิกจักษุ
บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา โรคทางตาทุกชนิด และบริการตรวจสุขภาพดวงตา
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com