โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
18 ถนน พุทธมณฑลสาย ๓ แขวง บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-4443724
02-4443900
02-4443780
02-4440163
02-4440138
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ข่าวสาร กิจกรรม

รพ.ราชพิพัฒน์ กทม. เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน COVID-19 สำหรับ 3 กลุ่ม

จองผ่านการโทรศัพท์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่เบอร์ 097-025-8343
04.08.2021

รพ.ราชพิพัฒน์ เปิดจองคิวตรวจโควิด-19 ระบบออนไลน์ ผ่านแอปคิวคิว (QueQ)

รับผลตรวจผ่านไลน์ คลินิกไข้หวัดของรพ. ภายใน 3-5 วัน
15.07.2021

ข้อมูลบริการ

การให้บริการ
มีคลินิกที่เฉพาะทางที่โดดเด่นมากมาย เช่น คลินิกฝากครรภ์ คลินิกอายุกรรม คลินิกศัลยกรรม คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง
 
มีหอผู้ป่วยสำหรับโรคเฉพาะทาง เช่น หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยหลังคลอด หอผู้ป่วยชีวาภิบาล
 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีผลงานโดดเด่นด้านผู้สูงอายุ โดยมีการันตีจาก รางวัลที่ได้รับมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศ การดูแลผู้สูงอายุ ในงานประชุมวิชาการ สำนักการแพทย์

  1.ยื่นบัตรประชาชนที่ห้องบัตร เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา และส่งตรวจ
  2.ชั่งน้ำหนัก และวัดความดัน
  3.ติดต่อพยาบาลที่เคาร์เตอร์พยาบาลเพื่อซักประวัติ
  4.รอพบแพทย์
  5.เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้ว ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ
  6.ติดต่อห้องรับเงิน เพื่อชำระเงิน
  7.ยื่นใบนำทาง และใบเสร็จที่ห้องยา ช่อง 11 เพื่อตรวจสอบยา
  7.รอเรียกชื่อเพื่อรับยา
  8.แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับยา

ภารกิจหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ บำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ประวัติโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 
เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ, พระศาสนา, และพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ถือเป็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง พระราชพิพัฒน์โกศลเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ปรารภกับนายเติม นางจ่าง พรมจีน พร้อมด้วยบุตรธิดา ถึงการจัดสร้าโรงพยาบาล เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ในมหามงคลวโรกาสดังกล่าว เป็นสาธารณประโยชน์ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป นายเติม นางจ่าง พรมจีน พร้อมด้วยบุตรธิดาจึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 7 ไร่ ซึ่งบริเวณติดกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ให้พระราชพิพัฒน์โกศล ดำเนินการสร้างโรงพยาบาล
 
 
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันประสูติครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณ.ณสิริมหาเถร) องค์ที่ 17 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ฯ พณฯ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ มาโดยลำดับ อาทิ
  1. อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง
  2. อาคารผู้ป่วยใน 1 หลัง
  3. อาคารโรงนึ่งกลาง 1 หลัง
  4. อาคารหอพักพยาบาล 1 หลัง
  5. อาคารโรงโภชนาการ 1 หลัง
  6. อาคารร้านค้า
  7. อาคารห้องดับจิตร
ตลอดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกแบบและปรับปรุงสถานที่ เช่น ทำกำแพง เทคอนกรีต จัดสวน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 189,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และสมทบโดยกรุงเทพมหานคตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งมีความหมายว่า “พระราชาผู้ทรงทำความเจริญยิ่ง” เปิดบริการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2542
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com