โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถี

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

ห้องตรวจอายุรกรรม-ทั่วไป ชั้น 5 โซน A
วันจันทร-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
More info view site
ในเวลา 8.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลาอายุรกรรม
16.00 - 20.00 น. (หัวใจ และมะเร็ง)
More info view site
จันทร์/อังคาร/พฤหัสบดี
More info view site
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก
ในเวลา 8.00 - 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา 16.00 - 20.00 น.
More info view site
คลินิกห้องตรวจศัลยกรรม 901
1.คลินิกในเวลาแพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-16.00 น.
2.คลินิกนอกเวลา * จันทร์-ศุกร์ แพทย์ออกตรวจเวลา 16.00-20.00 น.
** เสาร์ แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-16.00 น.
3.หลัง 12.00 น. ออกใบนัด
4.กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินหลัง 12.00 น.สามารถส่งปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมที่ ER
More info view site
ห้องตรวจโรคทั่วไป (เบอร์ 14)
ห้องตรวจประกันสุขภาพ
ห้องตรวจประกันสังคม
ตรวจสุขภาพ
ห้องตรวจแยกโรค
More info view site
ห้องตรวจผิวหนัง 913 ชั้น 9B
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8.00-12.00 น.
More info view site
ตารางออกตรวจแพทย์ประจ าวัน ห้องตรวจจิตเวชและยาเสพติด
ห้องตรวจจิตเวช❖คลินิกยาและสารเสพติด
เวลา (8.30 - 12.00น.)
ับปรึกษาผู้ป่วยใน (Consult)
เวลา (8.30 - 15.00น.)
More info view site
* ตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา นัดวันเสาร์*เฉพาะผู้ป่วยเปลนั่งและตั้งครรภ์นัดวันจันทร์+ศุกร์
* Fellow ต้อหิน 3, Fellow จอประสาทตา 2, Fellow กระจกตา 1
* มีแพทย์ประจ าบ้านลงห้องตรวจวันละ 9 คน
More info view site
สอบถามเพิ่มเติม โทร.2601
More info view site
ห้องตรวจรังสีรักษาประจำวัน
(ในเวลาราชการ ) 08.00 - 16.00น.
(นอกเวลาราชการ ) 16.00 - 20.00น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์
* วันเสาร์ ปิดรับบัตร ผู้ป่วยใหม่ รอบเช้า 11.00 น.
ปิดรับบัตร ผู้ป่วยใหม่ รอบบ่าย 14.30 น.
More info view site
คลินิกนานาชาติ โทร6514,6515
More info view site
คลินิกเฉพาะโรคอายุรกรรม ตึกอายุรกรรม
เบอร์โทรติดต่อ
- จุดออกใบนัด และ Admit โทร. 5129, 5134
- ห้องตรวจ โทร. 5119 , 5104
- เคาเตอร์เตรียมประวัติโทร. 3144
- ห้องหัตถการ โทร. 5117
More info view site
สอบถาม โทร.02 206 2900
* ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการออกเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย (HN) ภายใน 1 – 2 ชั่วโมงหลังการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (ในเวลาราชการ)
More info view site
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 354 8108 ต่อ 3037
More info view site
- หน่วยติดต่อ - สอบถามและจองห้องพิเศษ โทร. 02-2062900

- วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ต่อ 10110-11,30109

เวลา 16.00 - 20.00 น. ต่อ 30109

- วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 20.00 น. ต่อ 30109
More info view site
 

บริการของรพ.ราชวิถี

บริการผู้ป่วยนอก

โทร. 02 206 2900
เวลาเปิดบริการ
คลินิกปกติ  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

บริการผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยที่ประสงค์จะจองห้องพิเศษ
 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 354 8108 ต่อ 3037
2. จองห้องล่วงหน้าหรือจองได้ในวันที่ไปพบแพทย์ตามวัน เวลา ดังนี้
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ 
  เวลา 08.00 – 16.00 น.
  เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร
  เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  เวลา 16.00 – 20.00 น. 
  เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร
 • วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  เวลา 08.00 – 20.00 น. 
  เคาน์เตอร์ติดต่อ – สอบถาม ชั้น 1 ตึกสิรินธร
เอกสารประกอบการจองห้องพิเศษ
 1. ใบนัดนอนโรงพยาบาล
 2. บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี
 3. ชื่อ – นามสกุล แพทย์ผู้รักษา
 4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
สิทธิประโยชน์
 • บัตรทอง สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่าอาหาร 400 บาท/วัน
 • บัตรประกันสังคม สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่าอาหาร 400 บาท/วัน
กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย
 • ผู้ป่วยสามัญ เวลา 12.00 – 18.00 น.
 • ผู้ป่วยห้องพิเศษ เวลา 10.00 – 20.00 น.
 • ผู้ป่วยหนัก ICU, CCU เวลา 11.00 – 12.00 น. และ เวลา 17.00 – 18.00 น.
 
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
 
โรงพยาบาลราชวิถีถือกำเนิดครั้งแรกมาจากโรงพยาบาลที่มีชื่อว่า “โรงพยาบาลหญิง” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2494 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีนายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ และอีกเดือนต่อมา นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่านได้พัฒนา โรงพยาบาลหญิง จนได้รับความนิยม และไว้วางใจจากประชาชน เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการผ่าตัดแฝดสยาม วันดี ศรีวัน แยกออกจากกันสำเร็จ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้กับ โรงพยาบาลหญิงเป็นอย่างมาก
 
 
พ.ศ.2519 (22 ปี หลังจากเริ่มเปิดทำการ) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลหญิง เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาล ที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะ เพศและอายุอีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง กรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า” โรงพยาบาลราชวิถี” ปี พ.ศ.2525 ก่อสร้างอาคารพิเคราะห์โรคและบำบัดผู้ป่วยเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 12 ชั้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามอาคารว่า “ตึกสิรินธร” อาคารหลังนี้ มีความสำคัญ ต่อโรงพยาบาลมาก เพราะสามารถ อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ.2519 (22 ปี หลังจากเริ่มเปิดทำการ) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลหญิง เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาล ที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะ เพศและอายุอีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถี”
 
 
ปี พ.ศ.2525 ก่อสร้างอาคารพิเคราะห์โรค และบำบัดผู้ป่วยเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 12 ชั้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามอาคารว่า “ตึกสิรินธร” อาคารหลังนี้ มีความสำคัญ ต่อโรงพยาบาลมาก เพราะสามารถ อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ.2531 จัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษา และป้องกันโรคหัวใจโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นโรคที่มีอุบัติการสูงสุด เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ศูนย์โรคหัวใจนี้ ทำชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะสามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และปอดพร้อมกันที่เรียกว่า Domino Heart Transplantation ได้สำเร็จ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ต่อมาได้พัฒนาเป็นสถาบันโรคหัวใจ กรมการแพทย์ เพื่อรองรับนโยบายสาธารณสุขพ.ศ.2532 จัดตั้งศูนย์โรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ ซึ่งสามารถ ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคนิ่ว และระบบทางเดินปัสสาวะ ได้ในทุกระดับความรุนแรงของโรค ปี พ.ศ.2537 เปิดตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย และวางโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ขนาดใหญ่ 12 ชั้น ภายในประกอบด้วย หอประชุมใหญ่ ลานจอดรถ โรงอาหาร สำนักงาน และศูนย์กีฬา เพื่อเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ 40 กว่าปี ของโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสามต่อเนื่องกันมา โดยมีผู้อำนวยการนำบุคลากรทั้งหมด สละทั้งกำลังกายกำลังใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาล ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี นับเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำของผู้อำนวยการ นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์
 
โรงพยาบาลราชวิถีกับด้านการบริการ
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ในการให้บริการผู้ป่วย
ทั้งด้าน การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทุกสาขาโรค เช่น
 
• เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการออกกำลังกาย
• เครื่องตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยวิธีฉีดสี
• การตรวจและรักษาโดยใช้กล้องส่อง
• เครื่องตรวจสรีระการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ
• เครื่องตรวจการได้ยินด้วยระบบคอมพิวเตอร์
• คลินิคฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการพูด
• เครื่องวินิจฉัยโรคโดยใช้สารเภสัชรังสีแกรมม่าคาเมรา
• เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
• เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
• เครื่องจุลศัลยกรรม
• เครื่องสลายนิ่ว
• การผ่าตัดด้วยเครื่องเลเซอร์
• ให้บริการตรวจทางโลหิตวิทยา Polymerase Chain Reaction (PCR)
• การตรวจแยกเชื้อสำหรับโรคติดต่อด้วยวิธี MIC
• ให้บริการตรวจทางน้ำเหลือง เช่น ไวรัส ตับอักเสบ เอดส์ด้วยวิธี ELISA
• เครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีในเลือด
• การวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
• การทำ GIFT
• เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก
• เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตา
• เครื่องเร่งอนุภาพชนิดให้พลังงานโฟตอน และอิเลคตรอนในการรักษาโรคมะเร็ง
• เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบ LAN อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการทำบัตรค้นหาเวชระเบียน ผลการตรวจวินิจฉัยโรคและการจ่ายยา
 
ให้บริการเชิงรุกในการรักษาพยาบาล
• เรามีระบบเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency Medical Service (EMS) ซึ่งมีความสามารถ ให้การรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้บาดเจ็บ ที่มีความพร้อมสูง อันประกอบด้วย ระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล และระบบห้องฉุกเฉิน การให้การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-Hospital Care) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการกู้ชีพนเรนทร ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและหน่วยกู้ชีพ ออกไปให้บริการ ณ.จุดเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้ประสบเหตุ ได้รับการรักษาพยาบาล อย่างถูกวิธี และทันเวลา พร้อมทั้งมี ระบบนำส่งสถานพยาบาล อย่างรวดเร็วเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
• การให้บริการด่านแรก (Front Liner) โดยจัดให้มีพนักงานทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แนะนำ ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและญาติ
 
• จัดให้มีการอำนวยความสะดวก แก่ผู้ป่วยบางประเภทโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตรวจแรงงานไปต่างประเทศ

 
โรงพยาบาลราชวิถีกับด้านวิชาการ
 
โรงพยาบาลราชวิถีให้การฝึกอบรม แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน ในเกือบทุกสาขาวิชา ที่แพทย์สภากำหนด เพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง การอบรมระยะสั้นและระยะยาว มีโรงเรียนผลิตบุคลากร ทางการแพทย์หลายสาขา เช่น วิสัญญีพยาบาล เจ้าพนักงานเภสัชกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาโลหิตวิทยา ตลอดจน การออกนิเทศงานทางวิชาการ ให้แก่โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยารังสิต ที่จัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือ ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ ระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน ปัจจุบัน รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน ของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 4,5,6
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com