โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

398 ถนน สุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ข้อมูลบริการ

 
 ประวัติโรงพยาบาล
 
- ปี พ.ศ. 2533 ก่อตั้งโรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลโดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล และ บุคคลทั่วไป
- ปี พ.ศ. 2537 ซื้อที่ดิน ที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบัน
- ปี พ.ศ. 2542 เปิดดำเนินการ โรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล 2
- ปี พ.ศ. 2543 เปิดบริการศูนย์ความงาม (KCC) และศัลยกรรมตกแต่ง
- ปี พ.ศ. 2544 เปิดโรงเรียนโคราชการบริบาล (ปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกพนักงานนครราชสีมา)
- ปี พ.ศ. 2545 เปิดแผนกดูแลผู้สูงอายุ(ปัจจุบันเป็นศูนย์โคราชเนอรสซิ่งโฮม)และเด็ก
- ปี พ.ศ. 2546 เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (KFC) และผ่าตัดผ่านกล้อง
- ปี พ.ศ. 2547 เปิดศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและรถพยาบาลเคลื่อนที่
- ปี พ.ศ. 2551 เปิดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ร้านแว่นตาชิดชัดออฟติก
- ปี พ.ศ. 2552 ได้การรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 1
- ปี พ.ศ. 2553 ได้การรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2
- ปี พ.ศ. 2560 เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลเป็นโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
- ปี พ.ศ. 2560 เปิดศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ ครบวงจร
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com