โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Line https://line.me/R/ti/p/%40507bnvlr | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลราชเวช
อุบลราชธานี
เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2538 โดย บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จำกัด ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสมัญญาว่า “เมืองดอกบัว”
 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์และนำเสนอบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับนานาชาติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติประเทศเพื่อบ้าน เปิดให้บริการโดยคณะแพทย์ พยาบาลและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งระบบ ด้วยเป้าหมายของโรงพยาบาลที่ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้รับบริการ
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com