โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
รับประกันสังคม
999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลราชเวช
อุบลราชธานี
เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2538 โดย บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จำกัด ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสมัญญาว่า “เมืองดอกบัว”
 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์และนำเสนอบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับนานาชาติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติประเทศเพื่อบ้าน เปิดให้บริการโดยคณะแพทย์ พยาบาลและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งระบบ ด้วยเป้าหมายของโรงพยาบาลที่ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้รับบริการ
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

Our operating campuses, Rajavej Ubonratchathani (RU) and Rajavej Chiangmai (RCM) are now expanding business together with new projects in Bangkok, Mukdahan and Phuket, we welcome new members to join us.to join us.

According to various locations of each campus, staffs who love experiencing the different environment are encouraged to rotate their functions. Apply at main campus, Rajavej Bangkok International, or the hospitals in the group, we may offer the job best matching to your preference.

Our group are focusing on quality and safety in providing services to the clients and stakeholders, our staff both clinical service group and supporting group are mandated to learn and practice before starting their functions.
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com