โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
รับประกันสังคม
316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

ข้อมูลบริการ

หากท่านไม่แน่ใจสงสัย หรือ มีอาการ สามารถ ตรวจเชื้อ โควิดได้ที่ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 052-011999 (ตลอด 24ชม.)
More info view site
 
 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
 
 
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ อยู่ในเครือข่ายบริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ขนาด 150 เตียง
 
พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์รวมทั้งเทคนิคในการจัดการสมัยใหม่
 
บริการด้านสุขภาพด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ทางเคมีของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความแม่นยำอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ประกาศรับสมัครงาน

1. พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
สามารถทำงานเป็นกะได้

-----

เอกสารประกอบการสมัครงาน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหลักฐานการศึกษา(Transcript,หนังสือรับรองวุฒิ)
• สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)
• สำเนาใบรับรองการทำงาน(ในกรณีที่มีประสบการณ์)
• สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
• สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
• สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสายตรง
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน/ปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี/เงินพิเศษประจำปี
• ค่าล่วงเวลา
• ฝึกอบรมประจำปี

สมัครได้ที่
แผนกบุคคล วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.30น.
โทร. 053 801 999 ต่อ 228,229

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ประกาศรับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

จบการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถในด้าน Hardware Computer
อายุ 20 ปี ถึง 35 ปี
มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และกระตือรือล้นในการทำงาน
หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


2. เจ้าหน้าที่ยานยนต์ 2 อัตรา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2
สามารถทำงานเป็นกะได้

-----

เอกสารประกอบการสมัครงาน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหลักฐานการศึกษา(Transcript,หนังสือรับรองวุฒิ)
• สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)
• สำเนาใบรับรองการทำงาน(ในกรณีที่มีประสบการณ์)
• สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
• สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
• สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสายตรง
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน/ปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี/เงินพิเศษประจำปี
• ค่าล่วงเวลา
• ฝึกอบรมประจำปี

สมัครได้ที่
แผนกบุคคล วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.30น.
โทร. 053 801 999 ต่อ 228,229
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com