โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
377 ถนนราษฎร์พัฒนา (สุขสวัสดิ์ 27) แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

   บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
เริ่มดำเนินการจัดตั้งและก่อสร้างในปี 2526 ณ บ้านเลขที่ 377 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 ถนนราษฎร์พัฒนา
แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527
   โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะมุ่งมั่นพัฒนาที่จะเป็นโรงพยาบาล ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ไว้วางใจของผู้รับบริการ จึงได้นำรูปแบบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานคุณภาพ HA มา
ใช้เป็นแนวทางและหลัการในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพงาน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

  1. เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางหลายสาขาแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
  2. จัดบริการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินโดยมีแผนกผู้ป่วยหนัก จำนวน 10 เตียง
  3. การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีแพทย์ประจำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  4. มีแพทย์ประจำเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ได้แก่ อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, สูตินรีเวชกรรม, จักษุวิทยา, รังสีวิทยา, พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและการส่งผู้ป่วยกรณีเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com