โรงพยาบาลริมลีฟวิ่ง

256 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง นครราชสีมา 30000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลริมลีฟวิ่ง

ข้อมูลบริการ

 
 
ศูนย์ดูแลและรักษาผู้สูงอายุ
  • ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบค้างคืน ในกรณีที่ต้องการให้ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดตลอด 24ชั่วโมง
  • ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบรายวัน ในกรณีที่ต้องการการดูแลจากทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพในช่วงเวลา 08.00-16.00น.
  • ให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลถึงบ้านพักอาศัย ในกรณีที่ไม่สามารถนำผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เดินทางไปที่โรงพยาบาล
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี(บุคคลทั่วไป)
  • บริการตรวจสุขภาพพนักงานใน/นอกสถานที่บริการเจาะเลือด,เก็บสิ่งส่งตรวจ,Xrayคอมพิวเตอร์
  • บริหารให้ความรู้/จัดบรรยายวิชาการ/ออกหน่วยบริการสุขภาพ/ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

ศูนย์กระดูกและข้อ
  • ตรวจรักษาโรคด้วยแพทย์เฉพาะทางผู้มีประสบการณ์
  • รักษาด้วยวิธีผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลทุกขั้นตอนการรักษาและพักฟื้น 24 ชั่วโมง
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com