โรงพยาบาลริมลีฟวิ่ง

โรงพยาบาลริมลีฟวิ่ง
256 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง นครราชสีมา 30000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลริมลีฟวิ่ง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
ศูนย์ดูแลและรักษาผู้สูงอายุ
  • ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบค้างคืน ในกรณีที่ต้องการให้ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดตลอด 24ชั่วโมง
  • ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบรายวัน ในกรณีที่ต้องการการดูแลจากทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพในช่วงเวลา 08.00-16.00น.
  • ให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลถึงบ้านพักอาศัย ในกรณีที่ไม่สามารถนำผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เดินทางไปที่โรงพยาบาล
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี(บุคคลทั่วไป)
  • บริการตรวจสุขภาพพนักงานใน/นอกสถานที่บริการเจาะเลือด,เก็บสิ่งส่งตรวจ,Xrayคอมพิวเตอร์
  • บริหารให้ความรู้/จัดบรรยายวิชาการ/ออกหน่วยบริการสุขภาพ/ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

ศูนย์กระดูกและข้อ
  • ตรวจรักษาโรคด้วยแพทย์เฉพาะทางผู้มีประสบการณ์
  • รักษาด้วยวิธีผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลทุกขั้นตอนการรักษาและพักฟื้น 24 ชั่วโมง
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com