โรงพยาบาลลำพูน

โรงพยาบาลลำพูน
177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5356-9100
โรงพยาบาลสาขา 053-560777
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลลำพูน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลลำพูน
 
 
โรงพยาบาลลำพูน เริ่มมีแนวความคิดในการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2495 ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 จึงได้มีการก่อสร้างอาคารหลังแรกของโรงพยาบาล ประกอบด้วย ห้องตรวจโรค ห้องผ่าตัด และห้องพักผู้ป่วยขนาด 10 เตียง มีแพทย์ประจำ 2 คน บนเนื้อที่ 35-2-72 ไร่ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2497
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ขนาด 60 เตียง และในปี พ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้างอาคาร 40 ปี รองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลลำพูน มีจำนวนเตียง 433 เตียง แพทย์ 92 คน ทันตแพทย์ 15 คน เภสัชกร 31 คน พยาบาลวิชาชีพ 434 คน และบุคลากรอื่นๆกว่า 800 คน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com