โรงพยาบาลวัฒนา–หนองคาย

โรงพยาบาลวัฒนา–หนองคาย
1159/4 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Line https://line.me/R/ti/p/%40wattanahospital | Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวัฒนา–หนองคาย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลวัฒนา – หนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรงพยาบาลวัฒนา – หนองคาย ได้ถูกก่อตั้งโดย รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล และพญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2539 และจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการ 50 เตียง อยู่ในเครือโรงพยาบาลวัฒนา มีการร่วมมือทางการแพทย์ต่างๆ มีการช่วยฝึกอบรม และมีการพัฒนาคุณภาพที่เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งยังมีการรับความช่วยเหลือในด้านอัตรากำลังของแพทย์และพยาบาลจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นโรงพยาบาลเอกชน 1 ใน 2 แห่งของอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
ปีพ.ศ. 2540 โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพ ISO9001:2000 และ ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA HPH และในปัจจุบันได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 2 (พ.ศ.2561-2562)
 
โรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์ที่จะขยายเครือข่ายการให้บริการสุขภาพให้เป็นที่หนึ่งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Sub-region) เพื่อรองรับ ASEAN Economic Community (AEC) ต่อไปอย่างยั่งยืน
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com