โรงพยาบาลวัฒนา–อุดรธานี

70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวัฒนา–อุดรธานี

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรงพยาบาลวัฒนา – อุดรธานี ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยรศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล และพญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล พร้อมด้วยกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมวิสัยทัศน์ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อยกคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวลาว โดยเริ่มก่อตั้งในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2528 เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 25 เตียง และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆของจังหวัด จนในปี 2532 โรงพยาบาลได้ขยายเป็นขนาด 100 เตียง เพื่อรองรับกระแสความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก คนไข้
 
ปีพ.ศ. 2544 โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 version 2001 และผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA HPH ในปี 2555 จนถึงทุกวันนี้ เพราะคุณภาพการรักษาพยาบาลเป็นหัวใจของเรา เราจึงไม่เคยหยุดที่จะ พัฒนาเพื่อผู้ป่วย
 
โรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์ที่จะขยายเครือข่ายการให้บริการสุขภาพให้เป็นที่หนึ่งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Sub-region) เพื่อรองรับ ASEAN Economic Community (AEC) ต่อไปอย่างยั่งยืน
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com