โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง ENG

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง
555 ม.5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 8100
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

ข่าวสาร กิจกรรม

เรื่องของหัวใจ ต้องใช้ ถั่ว ช่วย

ควรเลือกถั่วที่ไม่ปรุงแต่งรส ไม่ใส่น้ำตาล แป้ง แล้วทานแต่พอดี
14.09.2020

รักไต ต้องเลิก 4 พฤติกรรม ทำไตเจ็บ

โรคไต ภัยร้ายใกล้ตัว ที่แฝงอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต หากอยากห่างไกลโรคไต ควร ลด ละ เลิก พฤติกรรมเหล่านี้
14.09.2020

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเครือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะโรงพยาบาลเอกชนที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 56 ปี โดยมีวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อมอบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ด้วยศักยภาพในการดูแลและรักษาพยาบาล โดยแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการบริการที่ได้มาตรฐาน   
 
 
 
ในปี 2560 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ รวมถึงปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ สำหรับก้าวต่อไปในการพัฒนา นอกจากเปิดให้บริการ “โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง” แล้ว ขณะนี้ยังดำเนินการก่อสร้าง “โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สมุย” ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2563 เพื่อขยายเครือข่ายพื้นที่การบริการทางการแพทย์ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com