โรงพยาบาลวัฒโนสถ ENG

โรงพยาบาลวัฒโนสถ
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวัฒโนสถ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ทำไมต้องโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
ด้วยความมุ่งมั่นกว่า 10 ปีในฐานะโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถมีความตั้งใจที่จะควบคุมการรักษาโรคมะเร็งและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้การดูแลแบบครบองค์รวมในทุกขั้นตอนของการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
 
เราชำนาญด้านมะเร็ง
เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
เรามีแพทย์ผู้ชำนาญการในการรักษามะเร็งที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
เราดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
เราใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
เราดูแลผู้ป่วยครบทุกรายละเอียด ทั้งการป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา และฟื้นฟู
เราใส่ใจดูแลผู้ป่วยมะเร็งและคนใกล้ชิดให้มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมเอาชนะมะเร็ง
เรามุ่งมั่นในการให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง
เรามุ่งเน้นการดูแลโรคมะเร็งแบบครบองค์รวม
เรามีทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมสนับสนุนผู้ป่วยในทุกขั้นตอนการรักษา
เราบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
เราสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันโรคมะเร็งและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
เราพร้อมดูแลรักษามะเร็งครบทุกขั้นตอน
เราใช้กระบวนการการรักษาด้วยวิธีการที่ทันสมัย
เราให้บริการด้วยความเป็นไทยสำหรับผู้ป่วยและญาติ
เราให้พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาอยู่เสมอ
เราให้การพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล
เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com