โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ENG

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อควรรู้การฉีดวัคซีนโควิด-19 และคำตอบข้อสงสัยต่อวัคซีน โดยโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ใกล้เข้ามาแล้วที่คนไทยจะได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่ก็มีคำถามในหลายประเด็น เช่น ทำไมวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีด 2 โดส ผลข้างเคียง ฉีดแล้ว ยังติดเชื้อได้หรือไม่ ระยะเวลาการป้องกันของวัคซีนนานแค่ไหน วัคซีนจะป้องกันเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์ได้หรือไม่ เหล่านี้ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มีคำตอบให้
13.05.2021

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยได้รับการสนับสนุนด้านที่ดิน  เงินทุน รวมทั้งการก่อสร้างจาก คุณสมพร บุณยคุปต์ โดยได้ตั้งชื่อสถานพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าของที่ดิน คือ “พล.ท.พระวิชัยยุทธเดชาคนี” โดยมีนายรังษี รัตนปราการ เป็นกรรมการผู้จัดการ  และมีคณะแพทย์และกรรมการผู้ก่อตั้งทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้
 
นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์
นพ.เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ
นพ.บุญเกตุ เหล่าวานิช
นพ.อัศวิน เทพาคำ
นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
นพ.ชวลิต ปรียาสมบัติ
นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์
 
ในช่วงเริ่มแรก “วิชัยยุทธคลินิก” มีห้องตรวจโรค 5 ห้อง ห้องผ่าตัด 1 ห้อง ห้องคลอด 1 ห้อง ห้องให้การพยาบาล 1 ห้อง และเตียงรับผู้ป่วยใน จำนวน 10 เตียง
 
พ.ศ.2522 ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในเป็น 60 เตียง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลวิชัยยุทธ”
พ.ศ.2532 ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 3 และเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยอีก 54 เตียง ทำให้โรงพยาบาลขณะนั้น มีเตียงรับผู้ป่วยในได้ทั้งหมด 114 เตียง
พ.ศ. 2539 ได้ก่อสร้างอาคาร “วิชัยยุทธเหนือ” และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอีก 236 เตียง ทำให้จำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ทั้ง 2 อาคาร มีทั้งหมด 350 เตียง
พ.ศ. 2547 ได้ก่อสร้างอาคาร “ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ” มุ่งเน้นการให้บริการผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่างๆ โดยมีห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 75 ห้อง และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอีก 114 เตียง อีกทั้งยังมีห้องประชุมใหญ่ขนาด 1,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล
 
การแพทย์เพื่อคุณภาพและคุณธรรม
“เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด”
 เลือกคลินิก
ฉุกเฉิน
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
 
 
เด็ก
เพราะเด็กเป็นวัยที่ต้องการการปกป้องและดูแล สังเกตลูก หลาน ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแพทย์เฉพาะทาง
 
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน ระบบประสาทและสมอง ให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ
 
 
แพทย์แผนไทย
ให้บริการนวดแผนไทย ทั้งเพื่อการรักษาและผ่อนคลาย การวินิจฉัยและรักษาโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 
 
โรคไตและไตเทียม
ให้บริการ การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
 
 
กระดูกและข้อ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์รักษาโรคที่ทันสมัยของโรคข้ออักเสบ โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคเก๊าท์ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
 
 
ประสาทและสมอง
ให้บริการตรวจและรักษาด้วยการตรวจพิเศษทางระบบประสาท
 
 
ภูมิแพ้
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 
 
ผิวหนังและศัลยกรรม
รักษาปัญหาด้านสุขภาพผิวหนัง เส้นผม เล็บ รวมถึงศัลยกรรมผิวหนังและความงาม ให้คุณกลับมามั่นใจ
 
 
เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ
ให้บริการตรวจและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน เช่น โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคคอพอก และโรคเบาหวาน
 
 
ทางเดินหายใจและปอด
ให้บริการตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและปอด
 
 
หัวใจและหลอดเลือด
ให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจครบวงจร
 
 
โลหิตวิทยาและเคมีบำบัด
ให้บริการตรวจและรักษาด้านโรคเลือดและโรคมะเร็งทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 
 
ตา
ให้การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการ
 
 
ทันตกรรม
ให้บริการด้านทันตกรรม ทั้งการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาช่องฟันและปาก
 
 
ทางเดินอาหารและตับ
ให้บริการตรวจ และรักษาปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ
 
 
หู คอ จมูก
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหู คอ จมูก ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินและอาการนอนกรน
 
 
อายุรศาสตร์
ตรวจสุขภาพและดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน
 
 
ทางเดินปัสสาวะ
ตรวจและรักษาด้านโรคทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะ กรวยไตอักเสบ
 
 
สุขภาพสตรี
ให้บริการตรวจด้านสุขภาพสตรีแบบครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูติกรรม นรีเวช การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก
 
 
สุขภาพจิต
ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชด้านต่างๆ ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น และปัญหาการเรียน
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com