โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ENG

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เริ่มต้นขึ้นในปี 2530 โดย รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ร่วมกับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ได้จัดตั้ง บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย หนองแขม ต่อมาในปี 2536 ได้จัดตั้งบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย อ้อมน้อย
 
ในปี 2537 ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยผู้ก่อตั้งได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลศรีวิชัย เมืองสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างบริษัท และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกหลายครั้ง เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จนกระทั่งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 535 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 400 ล้านบาท และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2554
 
รวมทั้งได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง และไม่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร
 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ต้องการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลในทุกสาขา รวมทั้งขยายการบริการแก่ลูกค้าต่างประเทศในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งหมด เป็น
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด แล้วทั้งจำนวน และได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีวิชัย1 เป็นโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
“กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การ “เปลี่ยน...สู่ความเป็นเลิศ” ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปลี่ยนโลโก้และคำขวัญของกลุ่มโรงพยาบาลใหม่ เพื่อสะท้อนปรัชญาการให้บริการ ที่มุ่งผลต่อผู้รับบริการใน 3 ด้านคือ
V Care  เราใส่ใจดูแลผู้ป่วย
V Cure  เราใช้ความสามารถรักษาผู้ป่วย
V Can  เราทำเป็นและทำได้สำเร็จ
 
ทั้งหมดนี้รวมเป็นคำขวัญ ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลผู้รับบริการจากจิตใจของบุคลากรทุกคน ดังคำขวัญที่ว่า “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ”
 
 บริการทางการแพทย์
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์หัวใจ วิชัยเวช เป็นศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง ให้บริการตรวจ ความผิดปกติของโรคหัวใจทุกชนิดทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินโร...
 
 
ศูนย์กระดูกและข้อ
เมื่อมีอาการเจ็บ ปวด อักเสบตามข้อไหล่ มือ ตะโพก เข่า ข้อเท้า กระดูก กล้ามเนื้อ นิ้วล็อก เราพร้อมดูแลท่าน 24 ชม...
 
 
คลินิกกุมารเวช
การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 1792, (02) 441 7...
 
 
คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง
ให้บริการดูแลรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลันทางด้านอายุรกรร...
 
 
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ศั...
 
 
ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง
ศัลยกรรมผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งในปัจจุบัน มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้แผลหายเร็...
 
 
คลินิกจักษุ
ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตาทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์พร้อมทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและม...
 
 
คลินิกหู คอ จมูก
ให้บริการการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับ หู คอ จมูก ทุกชนิด ทั้งที่เกิดจากอาการผิดปกติต่างๆ รวมถึงเกิดจากภาวะการหายใจไม่สม่ำ...
 
ศูนย์ไตเทียม
บริการเกี่ยวกับไตเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไ...
 
 
คลินิกแพทย์แผนจีน
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม  ได้รับการยอมรับให้เป็นบริการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการดูแลสุ...
 
 
ศูนย์เอกซเรย์
การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการเอกซเรย์ชนิดหนึ่งที่ส่ง รังสีเอกซ์ จากหลอดเอกซเรย์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจ แล้วไปยังตัวรับ...
 
 
ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก
ให้บริการดูแลสุขภาพทั้งคุณแม่และลูกตั้งแต่แรกคลอดตลอดจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น การฉีดวัคซี...
 
 
คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ
ให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไปโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ รวมไปถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ...
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวช
เพราะโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวชจึงเน้นหนักไปทางป้องกันโรค...
 
 
คลินิกเต้านม
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมที่ครบวงจร ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องเต้านมของผู้หญิง รวมถึงการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่คร่า...
 
 
ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง
ให้บริการด้านสุขภาพของสตรีครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย ปรึกษาปัญหาทางสูตินรีเวช และโรคเฉพาะสตรี เช่น การรักษาภาวะผู้มีบุตร...
 
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรมวิชัยเวช ให้บริการด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ทุกวัน เช่น การทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมบ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com