โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ENG

456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

ราคา 11,500
More info view site
 
 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เริ่มต้นขึ้นในปี 2530 โดย รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ร่วมกับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ได้จัดตั้ง บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย หนองแขม ต่อมาในปี 2536 ได้จัดตั้งบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย อ้อมน้อย
 
ในปี 2537 ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยผู้ก่อตั้งได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลศรีวิชัย เมืองสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างบริษัท และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกหลายครั้ง เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จนกระทั่งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 535 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 400 ล้านบาท และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2554
 
รวมทั้งได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง และไม่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร
 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ต้องการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลในทุกสาขา รวมทั้งขยายการบริการแก่ลูกค้าต่างประเทศในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งหมด เป็น
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด แล้วทั้งจำนวน และได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีวิชัย1 เป็นโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
“กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การ “เปลี่ยน...สู่ความเป็นเลิศ” ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปลี่ยนโลโก้และคำขวัญของกลุ่มโรงพยาบาลใหม่ เพื่อสะท้อนปรัชญาการให้บริการ ที่มุ่งผลต่อผู้รับบริการใน 3 ด้านคือ
V Care  เราใส่ใจดูแลผู้ป่วย
V Cure  เราใช้ความสามารถรักษาผู้ป่วย
V Can  เราทำเป็นและทำได้สำเร็จ
 
ทั้งหมดนี้รวมเป็นคำขวัญ ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลผู้รับบริการจากจิตใจของบุคลากรทุกคน ดังคำขวัญที่ว่า “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ”
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

1. พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด OR ( Full Time ) ** ด่วนมาก **
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิงคุณสมบัติ :
จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด 1 ปี ขึ้นไป มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

2. พยาบาลวิชาชีพ ICU ( Full Time ) **ด่วน**
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์งาน ICU

3. นักรังสีการแพทย์
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ER
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
คุณสมบัติ :
จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ( PN) หรือ หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นได้

5. นักกายภาพบำบัด
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
คุณสมบัติ :
จบวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้

6. ผู้ช่วยเภสัชกร **ด่วนมาก**
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
จบ.วุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ NA (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล) อ่านเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ทำงานเข้ากะดึกได้ ขยัน มีความรับผิดชอบ

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

1. เจ้าหน้าที่ IT **(ด่วน)**
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานของผู้ใช้งาน และ Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร
- จัดทำเอกสารคู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่พัฒนาใช้งานภายในองค์กรให้กับผู้ใช้งาน
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในทางเทคนิคของระบบและโปรแกรมที่ใช้งานในองค์กร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Crystal Report จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวทางด้าน Hardware และ Software ได้
- สามารถทำงานได้เป็นทีม มีความยืดหยุ่น อดทน อดกลั้น มีทักษะในการสื่อสาร
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่ว

***มีความเข้าใจระบบโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย


2. นักโภชนาการ (ด่วน)
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- จบปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 23-35 ปี ผ่านการอบรมด้านโภชนบำบัดในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 4 เดือน มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย , โภชนบำบัด , การคัดเลือกวัตถุดิบ , การจัดเมนูสำหรับผู้ป่วย และสุขาภิบาลอาหารเป็นอย่างดี


3. เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาบัญชี (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ) รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี ทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
จบวุฒิป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science ) ทักษะสื่อสารได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทนและรับผิดชอบ อายุ 23 - 30 ปี

***สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม***


5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือ การตลาดการขาย ที่เกี่ยวข้อง อายุ 22 -30 ปี
- มีความกระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบ รักงานขาย มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

**สนใจสมัครงานด้วยตนเองที่ ร.พ.วิชัยเวชฯ หนองแขม**


6. เจ้าหน้าที่โภชนาการ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
จบ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีใจรักงานบริการ , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม


7. เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- วุฒิ ม.6 หรือ NA (ปกศ.การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน )
- มีความเข้าใจอุปกรณ์ทางการแพทย์,มีใจรักงานบริการ, มีความอดทน, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม


8. เจ้าหน้าที่คลังยาและเวชภัณฑ์
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- จบวุฒิ ม.6 ปวช หรือ ปวส.ไม่จำกัดสาขา
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความรับผิดชอบ
- อายุ 20 - 30 ปี


9. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ระบบเครื่องปรับอากาศ 2 ตำแหน่ง / ระบบไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง)
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย
คุณสมบัติ :
ปวส. หรือ ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า / อีเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีความรับผิดชอบ ขยัน มีประสบการณ์งานด้านเครื่องปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


10. เจ้าหน้าที่สืบค้นประวัติผู้ป่วย ***ด่วนมาก***
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
คุณสมบัติ :
จบ.การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. อายุ 20 - 35 ปี อ่านภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ทำงานเข้ากะดึกได้ มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว


11. เจ้าหน้าที่รับเช็ค-วางบิล (ด่วนมาก)
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี วุฒิ ม.6, ปวช. , ปวส.
- มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล
- รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรอบคอบ มีความซื่อสัตย์
- หากมีประสบการณ์ทำงานรับเช็ควางบิล จะพิจารณาเป็นพิเศษ


12. เจ้าหน้าที่นำส่ง (เวรเปล)
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
จบ.วุฒิ ม.3, ม.6 ปวช. หรือ ปวส.
บุคลิกดี ยิ้มแย้ม รักงานบริการ ทำงานเข้ากะดึกได้

**สนใจสมัครงานด้วยตนเองที่ ร.พ.วิชัยเวชฯ หนองแขม**


13. เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (พนักงานขับรถ)
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
คุณสมบัติ :
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อายุ 25 – 40 ปี) ขับรถได้ทุกประเภท มีใบขับขี่รถยนต์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ขยันและรับผิดชอบ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com