โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย ENG

240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย

ข้อมูลบริการ

 
  โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เดิมก่อตั้งจากโพลีคลินิก โดย... รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ร่วมกับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ  และดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัทสามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด
 
         ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลชื่อ..."โรงพยาบาลศรีวิชัย" ..เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 และเปลี่ยนชื่อเป็น
 
" โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย " เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 
 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 240/1-7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 
        เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนพยาบาลและทีมงานที่มีประสบการณ์ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้มารับบริการตามมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
        โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 ได้รับมอบหมายดูแลประชากรจำนวน 34,000 คน
 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์หัวใจ วิชัยเวช เป็นศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง ให้บริการตรวจ ความผิดปกติของโรคหัวใจทุกชนิดทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินโร...
 
 
ศูนย์กระดูกและข้อ
เมื่อมีอาการเจ็บ ปวด อักเสบตามข้อไหล่ มือ ตะโพก เข่า ข้อเท้า กระดูก กล้ามเนื้อ นิ้วล็อก เราพร้อมดูแลท่าน 24 ชม...
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์  เราใช้งานทุกวัน  จึงจำเป็นต้องเช็คสภาพ  บำรุงรักษา และแก้ไขให้ทันก่อนท...
 
 
คลินิกกุมารเวช
การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 1792, (02) 441 7...
 
 
ศูนย์พัฒนาการเด็ก
เพราะลูกน้อยมีความสำคัญ ในทุกช่วงชีวิตพัฒนาการที่สมวัยและสมบูรณ์ คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีความสุ...
 
 
คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง
ให้บริการดูแลรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลันทางด้านอายุรกรร...
 
 
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ศั...
 
 
คลินิกกายภาพบำบัด
นอกจากการตรวจรักษาโรคแล้ว กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ยังให้ความสำคัญกับงานกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพแก่ผ...
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา           ให้การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น การบาดเจ็บข้อเข่า...
 
 
ศูนย์สุขภาพดีชะลอวัย i-SHA
ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย I-SHA ชะลอความแก่คนอายุ 40 ปี ขึ้นไป ผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยที่มองเห็นได้ตามอายุ Stem cell จะไปกระต...
 
 
ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง
ศัลยกรรมผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งในปัจจุบัน มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้แผลหายเร็...
 
 
คลินิกจักษุ
ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตาทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์พร้อมทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและม...
 
 
คลินิกหู คอ จมูก
ให้บริการการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับ หู คอ จมูก ทุกชนิด ทั้งที่เกิดจากอาการผิดปกติต่างๆ รวมถึงเกิดจากภาวะการหายใจไม่สม่ำ...
 
 
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
iSKY Innovative Skin & Laser Surgery Center ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ iSKY ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษา และ ศัลยกร...
 
 
ศูนย์ไตเทียม
บริการเกี่ยวกับไตเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไ...
 
 
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางสไมล์บายไอสกาย
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางสไมล์ บาย ไอสกาย SMILE by iSKY (รอยยิ้มอันอ่อนโยน...บนใบหน้าอันอ่อนเยาว์)       ...
คลินิกแพทย์แผนจีน
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม  ได้รับการยอมรับให้เป็นบริการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการดูแลสุ...
 
 
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร
  ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร          รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพ...
 
 
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
Stroke โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง ที่มีการตีบ อุด ตัน และแตก ทำให้สมองได้รับความเสี...
 
 
ศูนย์เอกซเรย์
การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการเอกซเรย์ชนิดหนึ่งที่ส่ง รังสีเอกซ์ จากหลอดเอกซเรย์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจ แล้วไปยังตัวรับ...
 
 
ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก
ให้บริการดูแลสุขภาพทั้งคุณแม่และลูกตั้งแต่แรกคลอดตลอดจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น การฉีดวัคซี...
 
 
คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ
ให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไปโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ รวมไปถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ...
 
 
ศูนย์ระบบโรคหลอดเลือดสมอง
สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกาย เนื่องจากสมองเป็น ศูนย์รวมของระบบประสาท ที่จะคอย...
 
 
ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟีลอส
หล่อ สวย สุขภาพดี จากภายในสู่ภายนอก ด้วยมือแพทย์อย่างปลอดภัย เมื่ออายุมากขึ้น กลไกในร่างกายจะเสื่อมลงตามธรรมชาติ...
 
ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
เวชศาสตร์ชะลอวัย...ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีทั้งระบบ เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมดุล สุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณสดใส ดูอ่อ...
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวช
เพราะโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวชจึงเน้นหนักไปทางป้องกันโรค...
 
 
คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด (Vascular Surgery Clinic) คุณเป็นโรคหลอดเลือดหรือไม่?...  ขาบวม ผิวหนังดำคล้ำบริเวณขา ห...
 
 
คลินิกเต้านม
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมที่ครบวงจร ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องเต้านมของผู้หญิง รวมถึงการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่คร่า...
 
 
ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง
ให้บริการด้านสุขภาพของสตรีครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย ปรึกษาปัญหาทางสูตินรีเวช และโรคเฉพาะสตรี เช่น การรักษาภาวะผู้มีบุตร...
 
 
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรมวิชัยเวช ให้บริการด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ทุกวัน เช่น การทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมบ...
 
 
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ) จัดตั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค ...
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
-----
ต้องการด่วนมาก
1. ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR
2. ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

-----

3. ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์งาน OR ห้องผ่าตัด 2 ปีขึ้นไป


4. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : หญิง
คุณสมบัติ :
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานด้านบริการ
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
-----
ต้องการด่วนมาก
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2. ตำแหน่ง : เภสัชกร
3. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย

-----

5. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
จำนวน : 1
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
***มีความเข้าใจระบบโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานของผู้ใช้งาน และ Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร
- จัดทำเอกสารคู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่พัฒนาใช้งานภายในองค์กรให้กับผู้ใช้งาน
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในทางเทคนิคของระบบและโปรแกรมที่ใช้งานในองค์กร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Crystal Report จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวทางด้าน Hardware และ Software ได้
- สามารถทำงานได้เป็นทีม มีความยืดหยุ่น อดทน อดกลั้น มีทักษะในการสื่อสาร
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่ว

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

-----

6. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
จำนวน : 2
เพศ : หญิง
คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า
- อายุ 20-30 ปี
- รักงานบริการ
- สามารถขึ้นเวรได้

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

-----

7. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
จำนวน : 3
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- อายุไม่เกิน 30ปี วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นทีม บุคลิกคล่องแคล่ว
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและอดทนสูง ทำงานเข้ากะได้

-----

8. ตำแหน่ง : เภสัชกร
จำนวน : 2
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ซื้อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----

9. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จำนวน : 2
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- อายุ 23 - 28 ปี
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถติดต่อกับผู้ร่วมงานแผนกอื่นหรือองค์กรอื่นได้
- สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----

10. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย
จำนวน : 2
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบและอดทนสูง
- ไม่มีปัญหาเรื่องเวลการทำงานและการเดินทาง
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com