โรงพยาบาลวิภาราม ENG

สำนักงานใหญ่:
2677 ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาราม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์บริการลูกค้าโรงพยาบาล มีความยินดีพร้อมให้บริการท่าน ทุกวันตลอด 24 ชม.
เบอร์โทร: 0-2032-2550, 0-2722-2500 

บริการทางการแพทย์

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล
 
1. แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2113, 2114
** กรณีฉุกเฉิน โทร. 0-2722-2525
 
2. แผนกอายุรกรรม (Medical Department)
(คลินิกโรคหัวใจ, โรคไต, โรคภูมิแพ้และไขข้อ, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคโลหิตวิทยา, โรคระบบประสาทวิทยา)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2224, 2225
 
3. ศูนย์ตรวจสุขภาพ/div>
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101
 
4. คลินิกโรคหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2511,2512
 
5. คลินิกจักษุ (Eye Clinic)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2508,2510
 
6. คลินิกผิวหนัง (Skin Clinic)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2521-2522
 
7. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Surgical and Orthopedic Center)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ 2149 ,2150
 
8. คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2206, 2207
 
9. คลินิกกุมารเวช (Pediatric Clinic)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2417, 2418
 
10. คลินิกสูติ – นรีเวช (Obstetrical & Gynecologe Center)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2419, 2420
 
11. แผนกเภสัชกรรม (ปรึกษาปัญหาการใช้ยา) เวลาทำการ 08.00 – 20.00 น.
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2323
**นอกเวลาทำการ กรุณากด 0 เพื่อติดต่อ Operator (โอเปอเรเตอร์)
 
12. แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy & Rehabilitation)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2824, 2826
 
13. แผนกห้องคลอด
 โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2617-2618
 
14. Nursery หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิด
โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2616, 2619
 
15. ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2506,2507
 

ฝ่ายสนับสนุน

1. แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2509 หรือ 2555
2. แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2010, 2165
3. แผนกการตลาด (Marketing)
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 1428 , 1429
 
**เฉพาะเวลาทำการ 08.00 -17.00 น.**
ติดต่อแผนกอื่นๆ (Other) นอกเหนือจากที่ระบุ กรุณา กด 0 เพื่อติดต่อ Operator (โอเปอเรเตอร์) 
** หมายเหตุ : กรณีมีข้อสงสัย หรือแนะนำข้อมูลการให้บริการ กรุณาติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -20.00 น.**
          โรงพยาบาลวิภาราม ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ ใกล้สี่แยกพัฒนาการ ตัดถนนศรีนครินทร์และใกล้มอเตอร์เวย์สายตะวันออก มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ขนาด 150 เตียง บริหารงานโดยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลในเครือพันธมิตร ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและก้าวสู่การขยายเครือข่ายโรงพยาบาล
 
       โรงพยาบาลได้พัฒนาการบริการมาโดยตลอดทั้งด้านบริการ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลวิภาราม ได้มีระบบคุณภาพรองรับ ทั้งระบบ HA ขั้น 3 ของกระทรวงสาธารณสุข และระบบ ISO 9001:2015 
 
        ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาราม ขยายอาคารเพิ่มเติม และพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านระบบงาน บุคลากร สถานที่ และเครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]