โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ ENG

โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ
555 หมู่ 3 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10310
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


ติดต่อหน่วยงานบริการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล
 1. แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department) โทร. 02-363-9222  ต่อ  9238, 9201, 1101
  ** เบอร์โทรฉุกเฉิน 02-363-9238
 2. แผนกอายุรกรรม (Medical  Department) โทร. 02-363-9222  ต่อ  1131, 1132
 3. แผนกรังสีวิทยา โทร. 02-363-9222  ต่อ  1104, 9202
 4. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร. 02-363-9222  
 5. คลินิกกุมารเวช โทร. 02-363-9222  ต่อ 1131, 1132
 6. คลินิกสูติ – นรีเวช  โทร. 02-363-9222  ต่อ 1201
 7. แผนกกายภาพบำบัด โทร. 02-363-9222 ต่อ  1200
 8. ศูนย์ไตเทียม โทร. 02-363-9222 ต่อ  1925
 9. ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2363-9222 ต่อ 1132
 10. คลินิกตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ โทร. 02-363-9222  ต่อ 1132
 11. หอพักป่วยใน  (Ward 8 ) โทร. 02-363-9222 ต่อ  9244, 9245
 
 •  ฝ่ายสนับสนุน   โทร.02-363-9222  
 • แผนกเวชระเบียน  ต่อ 1123,9207
 • แผนกการเงิน ต่อ 1521, 1127
 • แผนกรับผู้ป่วยใน  (Admission)  ต่อ 1119, 1120
 • แผนก พรบ. ต่อ 9203
 • แผนกการตลาด  ต่อ  1404, 1405, 1407
 • แผนกเภสัชกรรม ต่อ 9209, 1118, 1129
 • ติดต่อแผนกอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ  กรุณา  กด  0  เพื่อติดต่อ  โอปอเรเตอร์
 
  โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ (Vibharam-Chaiprakarn Hospital)
 
ตั้งอยู่บน ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
 
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548 ผ่านการได้รับอนุญาตเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 101 เตียง
 
 จากการเข้าร่วมโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในอนาคต เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อในระดับทุติยภูมิ โดยปัจจุบันให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ครอบคลุมการให้บริการในการตรวจรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ มีการให้บริการการรักษาเฉพาะทางที่ครอบคลุมการดูแลการรักษา   ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช กุมารเวชกรรม เป็นต้น และหากเกินขีดความสามารถในการรักษาของการให้บริการ จำทำให้การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเครือ เช่น โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เป็นต้น 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com