โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ENG

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
132/215 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประวัติโรงพยาบาล
   ในปี พ.ศ. 2553 คณะผู้บริหารได้ก่อตั้งโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดขึ้นเป็นโรงพยาบาลเอกชน ในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีและรามคำแหง โดยมีโรงพยาบาลวิภาราม (พัฒนาการ) เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดให้บริการด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรองรับผู้ป่วยในอนาคต เนื่องจากเป็นทำเลสะดวก ติดถนนแจ้งวัฒนะ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานพระราม 4) อุโมงค์ห้าแยกปากเกร็ด ทำให้การเดินทางสะดวกสบาย ชุมชนบริเวณนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น  เป็นศูนย์รวมของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
   โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และยังเป็นศูนย์อุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษามากด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขาไว้คอยให้บริการ ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ได้ทำการปรับปรุงสถานที่ของโรงพยาบาลให้มีความสะอาดและสวยงาม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความประทับใจและมีความพึงพอใจสูงสุด
 
   โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐาน และมีความมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อเข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน HA (HOSPITAL ACCREDITATION)
 
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com