โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

700/888 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการทางการแพทย์
  • ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  • คลินิกอายุรกรรม
  • ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
  • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • คลินิกสูติ - นรีเวช
  • คลินิกกุมารเวช
  • คลินิกหู คอ จมูก
  • แผนกไตเทียม

  ประวัติโรงพยาบาล
         โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร  เกิดขึ้นจากทางนิคมอุตสาหกรรม ได้เชิญชวนโรงพยาบาลวิภาราม เข้าร่วมบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ทำงานในนิคมอมตะนครและประชาชนโดยรอบ โดยร่วมมือกันก่อตั้งบริษัทโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จำกัด  มีเนื้อที่ 9 ไร่ บนถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่บนถนนหลักของนิคมอมตะนครและถนนที่ออกสู่ถนนบายพาส หลังจากการประกันสิ่งแวดล้อม เป็นระยะช่วง 2 ปี  จึงสามารถยื่นแบบก่อสร้างได้และเริ่มเปิดดำเนินการใน วันที่ 4 ธันวาคม 2557 และดำเนินการขออนุมัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.01/2 ที่ สน.อน.18/2555) โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เป็นอาคารเดียวสูง 10 ชั้น เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม การก่อตั้งโรงพยาบาลมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในโรงงานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม โดยดำเนินการขออนุมัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.01/2 ที่ สน.อน.18/2555) โรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดสถานที่สำคัญไว้ได้แก่  OPD อาชีวเวชศาสตร์ ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยเจ็บป่วยจากการทำงาน การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน มี ER 8 เตียง (มีจุดล้างตัว สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมี, มีจุดคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่ เป็นสัดส่วน), OPD มีทั้งหมด 31 ห้อง (มีคลินิกเฉพาะโรคแยกเป็นสัดส่วน และมีห้องตรวจแยกโรคติดเชื้อวัณโรค), IPD มี 4 หอผู้ป่วย จำนวนเตียงผู้ป่วยใน 100 เตียง, ICU 11 ห้อง และ 1 ห้องแยกติดเชื้อ, NS 3 เตียง (เด็กดี 1 เตียง, เด็กป่วย 2 เตียง), ห้องคลอด 2 เตียง เตียงรอคลอด 5 เตียง), ห้องผ่าตัด 4 ห้อง, ห้องตรวจสวนหัวใจ 1 ห้อง, Central Supply
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]