โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ENG

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
107 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ได้เข้ามาดำเนินกิจการแทน โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ 1 มกราคม 2557 โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า"โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง" โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการและผู้บริหารทั้งหมด โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง  เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ
 
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง มุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อให้การบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว ให้ความมั่นใจต่อทุกท่าน และยินดีต้อนรับทุกท่าน ทั้งในการดูแลรักษา ฟื้นฟูและสร้างเสริม  สุขภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาววิภารามจะมีโอกาสให้บริการ ท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพตลอดไป
 
ในนามของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการด้านสุขภาพ ของท่านและครอบครัว 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com