โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ENG

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
รับประกันสังคม
107 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ได้เข้ามาดำเนินกิจการแทน โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ 1 มกราคม 2557 โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า"โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง" โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการและผู้บริหารทั้งหมด โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง  เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ
 
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง มุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อให้การบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว ให้ความมั่นใจต่อทุกท่าน และยินดีต้อนรับทุกท่าน ทั้งในการดูแลรักษา ฟื้นฟูและสร้างเสริม  สุขภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาววิภารามจะมีโอกาสให้บริการ ท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพตลอดไป
 
ในนามของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการด้านสุขภาพ ของท่านและครอบครัว 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

1. เภสัชกร 3 ตำแหน่ง
Requirements
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พยาบาล UR.NURSE 2 ตำแหน่ง
Requirements
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พยาบาลประจำโรงงาน 4 ตำแหน่ง
Requirements
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พยาบาลประจำ ICU 2 ตำแหน่ง
Requirements
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
- สามารถทำงานเป็นกะได้


สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.033-009-800 กด 0 , Email. hr@vibharamlcb.com

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 1 ตำแหน่ง
Requirements
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้คล่อง

3. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

4. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง


สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.033-009-800 กด 0 , Email. hr@vibharamlcb.com

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com