โรงพยาบาลวิภาวดี ENG

โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Line @vibhavadi | Facebook | Twitter | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาวดี

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ถาม-ตอบ วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) จากรพ.วิภาวดี

เพื่อทำความรู้จักกับวัคซีนทางเลือกตัวนี้ ทางโรงพยาบาลวิภาวดี ได้เผยแพร่ข้อมูล น่าสนใจ
21.06.2021

โรงพยาบาลวิภาวดี ออกประกาศพร้อมร่วมให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

วันนี้ (1 พค 64) โรงพยาบาลวิภาวดี ออกประกาศพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐและกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยรพ.จะจัดทำระบบรองรับอีกทางหนึ่ง ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน โดยรพ.ได้ออกประกาศเนื้อหาดังนี้
12.05.2021

รู้จัก MRI ประโยชน์ ข้อดีและข้อพึงระวัง

เครื่องตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริง ของส่วนต่างๆของร่างกาย โดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง และคลื่นความถี่ในย่านความถี่วิทยุ(Radio Frequency)
01.11.2020

ข้อมูลบริการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
 
โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อชีวีทุกระดับ
 
VISION
      โรงพยาบาลวิภาวดี มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลคุณภาพการบริการ และคุณภาพบุคลากรด้วยมาตรฐานสากล ภายในปี 2565
 
MISSION
     มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และครบวงจร ได้มาตรฐานวิชาชีพให้การบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ สร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมีวินัยและมีจิตบริการทำงานด้วยความสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 
CORE VALUE
    ปลอดภัย ใส่ใจ ร่วมมือ ซื่อสัตย์  พัฒนา  ใฝ่หาความรู้  สู่ความเป็นเลิศ
  โรงพยาบาลวิภาวดี
เพื่อสุขภาพของคนไทยทุกคน คือ จุดเริ่มต้นของเราด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาลตนเองมากขึ้นโรงพยาบาลวิภาวดีจึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2529 โดยเน้นการให้บริการบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนตรวจวินิจฉัยบำบัดโรค โดยทีมแพทย์และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีรถพยาบาลพร้อมรับ - ส่งทั่วประเทศและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดีได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และเป็น บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) มีเตียงรองรับผู้ป่วย 250 เตียง มีห้องตรวจกว่า 200 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึงวันละ 2000 คน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา แพทย์ประจำกว่า 80 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษากว่า 250 ท่าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและยังได้รับรองระบบคุณภาพมาตราฐาน JCI ของสหรัฐอเมริกา HA ประเทศไทย และระบบ ISO 9000 
 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ที่ รพ. วิภาวดีได้เปิดให้บริการเป็นต้นมา โรงพยาบาลได้พัฒนาการให้บริการมาโดยตลอด ทั้งด้านบริการที่ประทับใจ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทุกท่านที่เข้ามารับบริการ เราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร...เราพร้อมจริงใจในบริการ 
 
โรงพยาบาลวิภาวดีเปิดให้บริการคนไข้นอก โดยแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการเฉพาะทาง อาทิ
 
ศูนย์เลสิค (แอ๊ดวานซ์เลสิคเซ็นเตอร์)
ให้บริการรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์ด้วยทีมจักษุแพทย์ทางด้านศัลยกรรมกระจกตาและรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่มีประสบกาณณ์สูงด้านกระจกตาและการผ่าตัดเลสิค ด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน 
 
ศูนย์กุมารเวช 
ศูนย์กุมารเวช ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก สีสันสดใส น่ารัก ปลอดภัยสำหรับเด็ก เรามีการแยกพื้นที่รอรับบริการออกจากกันเป็นสัดส่วน โดยมีพื้นที่สำหรับเด็กที่มารับวัคซีนและเด็กแรกเกิด แยกออกจากเด็กป่วย 
 
ศูนย์สูติ – นรีเวช 
ศูนย์สูติ – นรีเวช มีพื้นที่บริการกว้างขวาง มีบริการเฉพาะทางมากมาย อาทิ โรคเฉพาะของสตรี มะเร็งของสตรี การส่องกล้องทางนรีเวช และยังมี ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
 
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ 
 
ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารให้บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคทางเดินน้ำดี โรคตับอ่อน โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร มะเร็งของทางเดินอาหาร 
 
ศูนย์ระบบการหายใจ
ศูนย์ระบบการหายใจให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดแบบละเอียดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดรายละเอียดสูง (HRCT) การตรวจส่องกล้องหลอดลม การตรวจทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนัง การตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ และภาวะการนอนกรน 
 
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจพร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งทีมแพทย์โรคหัวใจที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา อาทิ แพทย์มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ ช่างไฟฟ้าหัวใจ แพทย์ฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก 
 
ศูนย์ศัลยกรรม 
ศูนย์ศัลยกรรม ให้บริการอย่างครบวงจรในการวินิจฉัยการรักษาและการผ่าตัด อาทิตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง จุลศัลยกรรม ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
 
คลินิกระบบประสาทวิทยา
คลินิกระบบประสาทวิทยาให้บริการในด้านอาการทางประสาทวิทยาทั้งส่วน อายุรกรรมและศัลยกรรมประสาท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายด้วยลำแสงเอกซ์ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง นิยมทำในผู้ที่สงสัย เรื่อง โรคลมชัก 
 
ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง 
ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร อาทิ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากฟัน ทันตกรรมโรคเหงือก ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก 
 
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียมให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรัง บริการฟอกเลือดนอกเวลาฉุกเฉิน และผู้ป่วยอาการหนักที่แผนกผู้ป่วยหนัก 24 ชั่งโมง การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้องการฟอกเลือด สามารถนัดเวลาพิเศษได้ 
 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ทั่วประเทศ 
 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิภาวดี ยังมี
- บริการด้านห้องพักคนไข้ใน ด้วยห้องพักหลากหลายประเภทตามความต้องการ
-ศูนย์อาชีวอนามัยและตรวจสุขภาพ ที่บริการด้านตรวจสุขภาพทั้งใน และ นอกสถานที่ 
ศูนย์อาชีวอนามัยและตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลวิภาวดี ได้จัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังทางสุขภาพ การจัดบริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ 
 
บริการด้านการแพทย์ทางเลือก
 
คลีนิคฝังเข็ม 
ศาสตร์ฝังเข็มทางเลือกใหม่ในการรักษาโรค คืนความสมดุลของชีวิตด้วยการฝังเข็มตามแนวคิดของศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยผู้เชี่ยวชาญ การฝังเข็มแผนจีน 
คลินิกล้างลำไส้หรือ Detox
คลินิกล้างลำไส้ สำหรับผู้ที่ต้องการล้างพิษออกจากร่างกาย มีปัญหาท้องผูกเรื้อรัง การขับถ่ายไม่ปกติ หรือขับถ่ายเองไม่ได้ ปลอดภัย โดยใช้ระบบน้ำไหลตามแรงโน้นถ่างโลกสะอาด ด้วยระบบเครื่องกรองน้ำ และแสง Ultra Violet ปราศจากกลิ่น ด้วยระบบ Closed System และท่อดูดอากาศ สะดวก สำหรับผู้ที่ใช้บริการจากการมีสุขภัณฑ์ที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะบนเตียงนอน 
ศูนย์หัตถเวช
ศูนย์หัตถเวชโรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการดูแลสุขภาพด้วยการนวดและการบำบัดด้วยสมุนไพรสด อาทิ การนวดอโรมา การนวดฝ่าเท้า การนวดตัว การประคบสมุนไพร ด้วยห้องนวดมีความเป็นส่วนตัว สะอาด สะดวก การนวดเน้นตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักหัตถเวชบำบัด 
ศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) 
ศูนย์สุขภาพวิภาวดี พรั่งพร้อมด้วยเครื่องออกกำลังกายนานาชนิด พร้อมบริกา
ร -สร้างรูปร่างสมส่วน ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายพิเศษ เฉพาะบุคคล Weight Control, Muscle
s -โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก โดยใช้หลักโภชนาการควบคู่ไปกับ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม-Weight Cont
rol -เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างถูกวิธีโดยการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ-Muscles Build Up
-เตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาก่อนการแข่งขัน และปรับสภาพร่างกายหลังการแข่งขัน-Athletic Training
 
 
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และการสื่อสาร กับโรงพยาบาลวิภาวดี มีบริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยผ่านทาง ทางโซเชียลมีเดีย หลายช่องทาง ทั้ง การนัดแพทย์ ผ่านทางมือถือ การลงทะเบียนคนไข้ใหม่ได้ก่อนมาโรงพยาบาล และยังมีคลิปความรู้ต่างๆ ทาง youtube และ Facebook ของทางโรงพยาบาล
 
ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ทั้งด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและบริการที่ดีเลิศ มีการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้วันนี้โรงพยาบาลวิภาวดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มุ่งมั่น สร้างคุณค่าและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
รายชื่อ โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมทุน 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
โรงพยาบาลวิภาราม 
โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ 
โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด 
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร 
โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ 
โรงพยาบาลสินแพทย์ 
โรงพยาบาลรามคำแหง 
โรงพยาบาลเสรีรักษ์
โรงพยาบาลศิขรินทร์ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
 
 
โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อชีวีทุกระดับ
โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 
 
โทร. 0-561-1111 ,
0-2941-2800 ,
0-2941-2900
FAX. 0-2561- 1466 
 
www.vibhavadi.com
E-mail: info@vibhavadi.com
www.facebook.com/hospital4 
Twitter follow@vibhahosp
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com