โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์

โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์
1618/1 ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

    โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์ อู่ทอง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท โดยการรวมทุนโดยแพทย์,นักธุรกิจ,บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด,บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด(มหาชน) 
 
      เริ่มก่อตั้งและดำเนินการเป็นโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2536 รวมระยะเวลากว่า 20 ปี จำนวนพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา จำนวนเตียงที่จดทะเบียน 60 เตียง  และจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ 60 เตียง
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com