โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ENG

18/22 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งหมายของ นพ.ประสิทธิ์และพญ.วลัย วิรัชศิลป์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการ ดูแลรักษาพยาบาลที่มาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ศัลยแพทย์, สูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์, อายุรแพทย์ฯลฯ ล้วนแต่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีบุคลากรที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ประกาศตำแหน่งงาน
-----

1. ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ 1 ตำแหน่ง

4. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN. (จำนวน หลายอัตรา)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
3. มีใบประกาศหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN
4. สามารถทำงานเป็นกะได้


5. ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (จำนวน หลายอัตรา)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษา วุฒิ ปริญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ขึ้นไป
3. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ / และเป็นสมาชิกของสภาการพยาล
4. สามารถทำงานเป็นกะได้


6. ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
(1) มีสัญชาติไทย
(3) เพศหญิง – ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่ต่ำกว่า 23 - 40 ปี
(4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
(5) มีใบอนุญาต / ใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค


7. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร / เจ้าหน้าที่ห้องยา 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3. ผู้ช่วยเภสัชกร ต้องมีใบประกาศผู้ช่วยเภสัชกร
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. มีประสบการณ์งานด้านห้องยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นบุคคลไม่ต้องคดียาเสพติดหรือคดีอาญา


ร่วมงานกับเรา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณทิพทยา จันตรีพล
Virajsilp@hotmail.com,hr2@virajsilp.com
โทร. 077-542-555
สมัครได้ด้วยตนเอง
ทุกวันจันทร์ - เสาร์ 09.00-16.00น.

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ประกาศตำแหน่งงาน

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 21 - 40 ปี (ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีประสบการณ์งานด้านเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(เวรเปล) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นบุคคลไม่ต้องคดียาเสพติดหรือคดีอาญา

ร่วมงานกับเรา
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณทิพทยา จันตรีพล
Virajsilp@hotmail.com,hr2@virajsilp.com
โทร. 077-542-555
สมัครได้ด้วยตนเอง
ทุกวันจันทร์ - เสาร์ 09.00-16.00น.
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com