โรงพยาบาลศรีนครินทร์ - ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ - ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์


*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ - ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ - ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ - ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ศูนย์บริการเฉพาะทาง
ศูนย์เลสิค
ศูนย์บริการโรคไต
ศูนย์จักษุ
ศูนย์ตติยภูมิโรคมะเร็ง
ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดผ่านกล้อง
หน่วยรักษ์ปทุม
แม่ข่ายระบบทางเดินหายใจ
การบริการสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด มาตรฐานสากล JCI ขนาด 200 เตียง.

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
     อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: (043) 232-700 
โทรสาร: (043) 348-815
 
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รักษาผู้ป่วยโดยวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและปิด รวมทั้งตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการทำหัตถการ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน ใส่ขดลวดค้ำยัน รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency Ablation เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
 
 
  • บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • กุมารเวชศาสตร์หัวใจ
  • อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
  • วิสัญญีหัวใจและทรวงอก
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

เวลาให้บริการ
   คลินิกในเวลา
       วันจันทร์-ศุกร์   08.30 น. -16.30 น.
        ปิดรับบัตร 11.00 น.
 
   คลินิกนอกเวลา
       วันจันทร์-ศุกร์  16.30 น. -20.00 น.
       วันเสาร์            08.00 น. -12.00 น.
       ปิดรับบัตร 18.00 น.
 
   พรีเมี่ยมคลินิก
       วันจันทร์-ศุกร์  08.30 น. - 16.30 น.
 
   งดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

https://heart.kku.ac.th/

https://www.facebook.com/heartcenterKKU/

"มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ" ?‍⚕️??
> รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่กระบวนการ RE-ACCREDIT  JCI ในปี 2563 ว่านับตั้งแต่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับมาตรฐาน JCI สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนมากขึ้น ที่ทุกคนมองเห็นร่วมกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  คือการให้การรักษาอย่างดีที่สุด โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย และมีการปรับตัวตลอดเวลา เพื่อจุดมุ่งหมาย Go Premium ตามมาตรฐาน JCI
 
   และเมื่อต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เปิดสัปดาห์คุณภาพ QSHC Patient and Quality Week 2019 และ Kick off JCI” โดยบุคลากรและเจ้าที่ทุกฝ่ายเข้าเรียนรู้ยังฐานปฏิบัติการในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการของโรงพยาบาล และเป็นการเตรียมความพร้อม RE-ACCREDIT JCI ที่จะมีขึ้นในปี 2563 นี้
 
   จากการดำเนินงานในทุกด้าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเท เสียสละ ทั้งแรงกายและแรงใจ ทำให้มาตรฐานการให้บริการอยู่ในระดับสากล เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานให้บริการในระดับนานาชาติ
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]