โรงพยาบาลศาลายา

โรงพยาบาลศาลายา
95 หมู่ 3 ถนน ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Line @290aiotw | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศาลายา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลศาลายา
ประวัติโรงพยาบาลศาลายา
 
 
    บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารสุขครบทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้บริการ การรักษาทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (ออกหน่วย) ซึ่งโรงพยาบาลศาลายานี้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา ๑๙ ปี
 
         โรงพยาบาลศาลายาถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยดำริของ นายแพทย์ จรัสพงษ์   ทังสุบุตร ซึ่งในขณะนั้นท่านรับราชกาลเป็นสูตินารีแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลวชิราลงกรณ์ ต่อมาท่านได้สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ศาลายา ขณะเดียวกันก็ได้ริเริ่มก่อสร้างอาคารหลังแรกของโรงพยาบาลศาลายาจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลศาลายา และได้มีการจดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (โรงพยาบาล) เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลศาลายามาจนถึง ณ ปัจจุบัน
 
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com