โรงพยาบาลศิครินทร์ ENG

โรงพยาบาลศิครินทร์
รับประกันสังคม
976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศิครินทร์

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 
 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท สำโรงการแพทย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 16 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ใน พ.ศ.2522 และสำเร็จสามารถดำเนินกิจการโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันมีกิจการโรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ คือ
 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ 235 เตียง
 
 โรงพยาบาลรัทรินทร์ 100 เตียง
 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 120 เตียง
 
WHY SIKARIN?
SIKARIN HOSPITAL
THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
การให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม ปัจจุบัน มีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลศิครินทร์ จำนวน 130,000 คน มีอัตราใช้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 700 คน หลังจากขยายอาคารบริการผู้ป่วยประกันสังคม ทำให้ผู้ประกันตนมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการขยายเวลาบริการเพื่อให้ผู้ป่วยประกันตนได้รับความสะดวก
 
ศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี
บริการตรวจรักษาสตรีอย่างครบวงจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชและทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
 
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
ทีมแพทย์เฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน แพทย์ที่มีประสบการณ์หลายสาขา และทีมสหวิชาชีพ พร้อมดูแลผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที..
 
ศูนย์กุมารเวช
บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาสุขภาพเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลมากประสบการณ์พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด
 
ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท
ให้การรักษา ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ระดับมาตรฐานสากลจาก JCI: Primary Stroke Program
 
ศูนย์โรคหัวใจ
บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ ตรวจวินิจฉัย รักษา โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) นวัตกรรมในการผ่าตัดที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
 
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมด้วยเครื่องมือของศูนย์ส่องกล้องและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
สถาบันกระดูกและข้อ
ให้บริการดูแลตรวจรักษาอย่างครบวงจร เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ
 
International Medical Center
To serve foreign patients, whether they are expat working in Thailand and recommended from agencies.
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายมิติ การตรวจแบบครบวงจร บริการแบบ ONE STOP SERVICE สะดวก รวดเร็ว ครบจบในที่เดียว
 
ศูนย์ความงามศิครินทร์
บริการด้านศัลยกรรมความงามและผิวหนัง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยบริการแบบ ONE STOP SERVICE
 
ศูนย์หู คอ จมูก
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้การรักษาและผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน
 
ศูนย์จักษุ
ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก การขาดการดูแลและป้องกันที่ดี อาจนำไปสู่อาการผิดปกติ และลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้
 
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ให้บริการด้านการตรวจทางรังสีที่ครอบคลุม ด้วยระบบการพิมพ์ระบบ Digital ให้แพทย์แปลผลการตรวจได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย
ห้องปฏิบัติการครบวงจรที่ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ให้แพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วย ติดตามผลการรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ..
 
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านของบริการทันตกรรม
 
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และโรคระบบภูมิแพ้
 
คลินิกอายุรกรรม
บริการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเสมือนแพทย์ประจำครอบครัว
 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้การรักษาผู้ป่วย ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การทำกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายจากการผ่าตัด
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

JOB POSITION RECRUITMENT

การพยาบาล
• ผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse **ด่วน** ( Sikarin กรุงเทพฯ) (20 ตำแหน่ง)
• พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN Sikarin กรุงเทพฯ ** ด่วน** (2 ตำแหน่ง)
• พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลรัทรินทร์ บางปู (5 ตำแหน่ง)
• พยาบาลศูนย์คุณภาพ (2 ตำแหน่ง)
• พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ (10 ตำแหน่ง)

ฝ่ายการพยาบาล
• ผู้ช่วยทันตกรรม ด่วน!! (10 ตำแหน่ง)

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

JOB POSITION RECRUITMENT

ฝ่ายบริหารข้อมูล
• CODER (1 ตำแหน่ง)

สนับสนุนการแพทย์
• เภสัชกร (3 ตำแหน่ง)
• เภสัชกร (2 ตำแหน่ง)

สนับสนุนบริการ
• พนักงานยานพาหนะ ***รับด่วนพร้อมสัมภาษณ์ในวันเดียว*** (4 ตำแหน่ง)
• เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Porter **ด่วน** (4 ตำแหน่ง)
• ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (อาวุโส) **ด่วน** (1 ตำแหน่ง)

สายงานพัฒนาธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร (ทำงานที่ โรงพยาบาลรัทรินทร์ บางปู ** โรงพยาบาลในเครือศิครินทร์**) **รับด่วน** (10 ตำแหน่ง)

สายงานสนับสนุนบริการ
• เจ้าหน้าที่ส่วนบริการห้องพัก – ความสะอาด (10 ตำแหน่ง)
• พนักงานเสิร์ฟ **ด่วน** รายได้ดี (5 ตำแหน่ง)
• แม่ครัว **รับด่วน** (1 ตำแหน่ง)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com