โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

7 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง เทศบาลเมืองลำพูน 51000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

ข้อมูลบริการ

 
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน บริหารโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 11 แห่งใน 10 จังหวัดและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 20 แห่ง ภายในปี 2566
 
เวลาทำการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ติดต่อเรา 053-096440
เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทองและประกันสังคม

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูนได้เข้าร่วม เครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ  2548 จนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดการให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทอง

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูนได้เข้าร่วมเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ  2548 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งโรงพยาบาลศิริเวชลำพูนมีเขตรับผิดชอบของกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรทอง ทั้งหมด 4  ตำบล ประกอบด้วย
  • ตำบลบ้านกลาง
  • ตำบลเวียงยอง
  • ตำบลศรีบัวบาน
  • ตำบลป่าสัก
ทั้งหมดนี้เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลซึ่งเป็นเขตของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน ที่มีประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจำนวนมากมาอาศัยอยู่ จึงเปิดให้บริการผู้มีสิทธิบัตรทองด้านการบริการและการรักษา ตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
  • กลุ่มผู้รับบริการที่มีสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน สามารถเข้ารับการรักษาโรคและบริการอื่นได้ตามสิทธิประโยชน์ที่คุ้มครอง
  • กลุ่มผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือสิทธิว่างในจังหวัดและต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศิริเวช สามารถเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนบัตรทองกับทางโรงพยาบาลศิริเวชลำพูนได้
  • กลุ่มผู้รับบริการที่มีสิทธิบัตรทองต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถเข้ามารับบริการด้านอุบัติฉุกเฉินได้ทุกกรณี ตลอด 24  ชั่วโมง
  • กลุ่มผู้รับบริการสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย สามารถเข้ารับบริการด้านการรักษาได้ 2 โรค  คือ  โรคต้อกระจก , โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
  • กลุ่มผู้ที่เป็นสิทธิว่าง สามารถเข้ารับบริการการรักษาได้ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com