โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
7 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง เทศบาลเมืองลำพูน 51000
Line @Sirivejlpn | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน บริหารโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 11 แห่งใน 10 จังหวัดและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 20 แห่ง ภายในปี 2566
 
เวลาทำการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ติดต่อเรา 053-096440
เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทองและประกันสังคม

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูนได้เข้าร่วม เครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ  2548 จนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดการให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทอง

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูนได้เข้าร่วมเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ  2548 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งโรงพยาบาลศิริเวชลำพูนมีเขตรับผิดชอบของกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรทอง ทั้งหมด 4  ตำบล ประกอบด้วย
  • ตำบลบ้านกลาง
  • ตำบลเวียงยอง
  • ตำบลศรีบัวบาน
  • ตำบลป่าสัก
ทั้งหมดนี้เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลซึ่งเป็นเขตของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน ที่มีประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจำนวนมากมาอาศัยอยู่ จึงเปิดให้บริการผู้มีสิทธิบัตรทองด้านการบริการและการรักษา ตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
  • กลุ่มผู้รับบริการที่มีสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน สามารถเข้ารับการรักษาโรคและบริการอื่นได้ตามสิทธิประโยชน์ที่คุ้มครอง
  • กลุ่มผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือสิทธิว่างในจังหวัดและต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศิริเวช สามารถเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนบัตรทองกับทางโรงพยาบาลศิริเวชลำพูนได้
  • กลุ่มผู้รับบริการที่มีสิทธิบัตรทองต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถเข้ามารับบริการด้านอุบัติฉุกเฉินได้ทุกกรณี ตลอด 24  ชั่วโมง
  • กลุ่มผู้รับบริการสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย สามารถเข้ารับบริการด้านการรักษาได้ 2 โรค  คือ  โรคต้อกระจก , โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
  • กลุ่มผู้ที่เป็นสิทธิว่าง สามารถเข้ารับบริการการรักษาได้ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com