โรงพยาบาลศุขเวช ENG

โรงพยาบาลศุขเวช
20/6 ซอยนวศรี 2 ถนนรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม 10310
Line https://line.me/R/ti/p/%40SUKAVET | Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศุขเวช

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 บริการฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลศุขเวช  ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่( Mobile Checkup) และงานดูแลผู้สูงอายุแล้ว ยังให้บริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการวัดซีนไข้หวัดใหญ่ 3 และ 4 สายพันธุ์ ไวรัสตับอักเสบบี, ไข้เลือดออก ฯลฯ ซึ่งให้บริการทั่วประเทศไทย โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญการสูง
 
ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน
1. จุดลงทะเบียน
- แจ้งชื่อหรือรหัสพนักงาน โดยแสดงบัตรพนักงานหรือบัตรประชาชน - ทางเจ้าหน้าที่ รพ.ศุขเวชฯ ปริ้นบาร์โค้ดเพื่อติดกับใบเซ็นต์ยินยอม และยื่นให้พนักงานเพื่อนำไปกรอกข้อมูลรายละเอียดต่อไป​​
 
2. จุดชักประวัติ
- เจ้าหน้าที่คอยช่วยและประสานงานซักประวัติ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ก่อนได้รับการฉีดวัคซีนและประวัติการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาการต่างๆและจุดนี้ หากมีใครสงสัยเพิ่มเติมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนจะมีเจ้าหน้าที่พาไปพบและปรึกษาแพทย์
 
3. จุดฉีดวัคซีน
- พนักงานยื่นเอกสาร แก่พยาบาลผู้ที่จะทำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พยาบาลสอบถามซักประวัติเพิ่มเติมและกระทำการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนและเน้น sterile tecnique ต่อไปพร้อมให้คำแนะนาการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน และสังเกตุอาการ ต่างๆหลัง ฉีดวัคซีน
 
5. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บางท่านที่อาจมีภาวะกลัวเข็มหรือใจสั่นพบอาการข้างเคียงหลัง ฉีดวัคซีน (ส่วนน้อยมากที่พบอาการต่างๆเหล่านี้ 1:200 คน)ทางรพ.จะมีจุดปฐมพยาบาลเล็กๆไว้คอยให้บริการพร้อมด้วยรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่เตรียมไว้หากมี เหตกุารณ์ฉุกเฉินพร้อมส่งต่อเพื่อรับการรักษาและแก้ไขต่อไป
 
4. จุดพบแพทย์
- หากพนักงานบางท่านมีข้อสงสัย เรื่องของโรคประจำตัว บางโรค หรือไม่แน่ใจในเรื่องการฉีดวัคซีนเรามีจุดบริการปรึกษาแพทย์เพื่อให้ข้อมลูและตรวจร่างกายเบื้องต้นแก่พนักงานให้ เกิดความมั่นใจก่อนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลศุขเวชฯ
นอกจากจะดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา และดูแลผู้ป่วย ยังบริการด้านตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยทีมงานด้าน อาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โรงพยาบาลศุขเวชฯ ยินดีส่งมอบบริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นำโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยรถเอกซเรย์ระบบ Digital เคลื่อนที่ พร้อมออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครัฐ เอกชน งานตรวจต่างด้าว และสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
“การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่กับบริษัทตรวจสุขภาพ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการ สถานพยาบาลนั้นบริษัทตรวจสุขภาพผู้เข้า ไปดำ เนินการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการโรงงาน สถานศึกษานั้น ย่อมมีความผิดตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เนื่องจากประกอบกิจการ สถานพยาบาลโดยไม่ไดรับอนุญาต ซึ่งมีโทษทั้งปรับและจำคุก
ตรวจสุขภาพ
ก่อนตรวจสุขภาพ
การแนะนำให้ความรู้ก่อนวันตรวจสุขภาพ
 
ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างการ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชม. ส่วนการตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) ควรงดน้ำหรืออาหาร 12 ชม.หากกระหายน้ำมากให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย
กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจบางอย่างควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ
สวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนได้สะดวก เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
ถ้าต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมใส่กระโปรงและควรตรวจการก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
ควรนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจวัดความดัน
สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะเพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์
วันตรวจสุขภาพ
1. ลงทะเบียน
2. ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง
3. วัดความดัน
4. เจาะเลือด
5. พบแพทย์
6. เก็บปัสสาวะ และอุจจาระ
7. เอกซเรย์
8. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 โรงพยาบาลศุขเวช
โรงพยาบาลศุขเวช เนอสซิ่งโฮม(ราม21) เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ของประเทศไทยที่ให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 15 ปี มีทีมแพทย์, ทีมพยาบาล, นักกายภาพให้บริการโดยไม่ต้องเดินทางส่งตัวไปรับการบริการที่อื่น และมีนักโภชนากรด้านอาหารเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนในแต่ละมื้อ บรรยาการศของสถานที่ มีการจัดสถานที่ให้เงียบสงบ, ร่มรื่นและเป็นส่วนตัว เรายินดีให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจฝึกการดูแลผู้สูงอายุ (ไม่มีค่าจ่าย)และทางโรงพยาบาลได้เป็นเครือข่ายพุทธิกา ท่านไพศาล วิสาโล ดูแลผู้ป่วยถึงระยะสุดท้าย (HOSPICE)
 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลศุขเวช เนอสซิ่งโฮม(ราม21) โทร. 02-319-5870-1
 
 
ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 มีเปิดรักษาและบริการให้กับผู้ป่วยและผู้สูงวัย สำหรับการพักฟื้นและการบริบาลผู้สูงวัย ผู้ที่มีความจำเป็นต้องรักษาใกล้ชิดแพทย์และพยาบาล สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในได้ถึง  40  เตียง ได้รับการจัดตั้งตามมาตรฐานของสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยเรื้อรัง ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ปี พ.ศ. 2552  มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10208000252 จากกระทรวงสาธารณสุข
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com