โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
34/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอ เสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
Line https://line.me/ti/p/@qxd4611d | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

เกี่ยวกับเรา
 • โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาด 41 เตียง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1งาน ประกอบด้วยอาคารสูง 6 ชั้น
 • มีแพทย์ 24 ชั่วโมง เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวใน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • การจัดบริการทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขาเช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม รังสีวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จักษุกรรม
บริการ
 1. แผนกกายภาพบำบัด
  ให้บริการรักษาผูู้ป่วยด้วยเครื่องมือเฉพาะทางกายภาพบำบัดสำหรับอาการปวดต่างๆ เช่นอาการตกหมอน หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กล้ามเนื้ออักเสบ การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ข้อยึดติด การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรวมถึงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการทำงานและการล้มในผู้สูงอายุ เน้นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ในเวลาอันสั้น
 2. ศูนย์อายุกรรม
  ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันรวมไปถึงผู้ป่วย ที่มีความซับซ้อนของโรค ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทุกสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการ และ การดูแลรักษาด้วยความอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
 3. ศูนย์อายุกรรมโรคไต
  ศูนย์อายุกรรมโรคไต เป็นศูนย์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ทำงานร่วมกันกับโภชนากร เภสัชกร และพยาบาลผู้ประสานงานประจำคลินิกในการประเมินการทำงานของไต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม
 4. ศูนย์กุมารเวชกรรม
  การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์กุมารเวช ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย
 5. ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
  ให้การบริการการผ่าตัดรักษาโรค หลายคนคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัก เพราะการผ่าตัดทางการแพทย์ เป็นการใช้เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคหรือรักษาความผิดปกติ เช่น การรักษาโรคร้าย การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแพทย์จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค
 6. ศูนย์กระดูกและข้อ
  ให้การบริการครบวงจร สำหรับการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัดกระดูก โดยทีมศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิคส์ที่เชี่ยวชาญ ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม ได้แก่ ข้อเข่าเทียม การรักษาข่อเข่าโดยการผ่า ที่เกิดจากความเสื่อมและการบาดเจ็บ
 7. ศูนย์แพทย์แผนจีน
  ปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือกหลายแขนงมีการพัฒนาไปมาก การรักษาโรคต่างๆ จึงมิได้จำกัดเฉพาะการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่า มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่หันมาพึ่งพาการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ มากขึ้น และหนึ่งในนั้นก็คือ การแพทย์แผนจีน ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนา
 
 โครงการ อุ่นใจ สูงวัย ใกล้หมอ
"ชราอย่างมีคุณค่า ลูกหลานอุ่นใจ สูงวัยใกล้หมอ"
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาล
1.ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2.ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูหลังจากออกจากโรงพยาบาล
3.ดูแลผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ แผลกดทับ
4.ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม พาร์กินสัน
5.ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com