โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ENG

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
155 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
 โรงพยาบาลศูนย์บริการ การแพทย์นนทบุรี มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

บริการแพทย์เฉพาะทาง
 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 • คลินิกผู้สูงอายุ
 • คลินิกชะลอวัย
 • คลินิกผิวหนัง 
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป 
 • คลินิกนรีเวชกรรม
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกตา
 • คลินิกเด็ก
 • คลินิกสุขภาพจิต
โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
ได้รับบริจาคที่ดิน จาก นางรัตนา  ตั้งแต่ง มีพื้นที่ขนาด 2 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ 3  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางขุนกอง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 ได้เริ่มดำเนินก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และได้ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 “โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทุบรี” ได้เปิดให้บริการด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และ ฟื้นฟูสุขภาพให้กับประชาชน


วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศของจังหวัดนนทบุรี ที่ดูแลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและหัวใจความเป็นมนุษย์
 
พันธกิจ (Mission)
 1. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ
 2. มีการจัดการที่ดี บนแนวคิดโรงพยาบาลดึงดูดใจ (Magnet Hospital) ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วไป
 3. บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ด้วยมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสูงและสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีคุณภาพ
News
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com