488 ถนนศรีนครินทร์ เขต/แขวงสวนหลวง กรุงเทพ 10250

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

 

 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงาน

Accounting Officer
เจ้าหน้าที่บัญชี


Admin Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ


Assistant Radiotechnologist
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค


Business Development Team – Transformation Team
Develop and execute business strategies to achieve target and objectives


Customer Service Officer
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์


Digital Marketing Executive
Develop and manage digital marketing campaigns


International Communication Associate
Experience in marketing fields, preferably in hospital industry or other service business


International Coordinator (French)
Interpreter/translator : French, English and Thai


International Marketing Associate
Develop marketing and promotion plan to support sales function


Patient Assistant (OPD)
ผู้ช่วยแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก


Pharmacist
เภสัชกร


Practical Nurse (IPD)
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม/ผู้ป่วยในศัลยกรรม/ผู้ป่วยในเด็ก


Product Marketing
วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด


Radiotechnologist
นักรังสีเทคนิค


Registered Nurse (Cath Lab)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Cath Lab


Registered Nurse (ICU)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU


Registered Nurse (Life Center)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Life Center


Registered Nurse (Nursery)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Nursery


Software Development Engineer
Design, develop, and test APIs for data platform for partners and applications


UR Nurse
พยาบาลประสานงานทางด้านประกัน


UX / UI Designer
Create wireframes, interaction models, information architecture, visual design and supporting documentations from defined UX requirements
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com